Metges de Catalunya facilita als facultatius la reclamació d’indemnitzacions pel contagi de COVID

Recàrrec COVID

Metges de Catalunya (MC) recomana als facultatius que van contraure la COVID-19 durant la primera onada de la pandèmia (març-abril de 2020) que iniciïn les gestions per reclamar una possible indemnització per la responsabilitat empresarial pel contagi. El sindicat considera que, tant els professionals que continuen patint les seqüeles del coronavirus com els que es van infectar per la insuficiència d’equips de protecció individual (EPI), tenen dret a percebre un recàrrec i una compensació per danys i perjudicis segons les diferents normatives aplicables en l’àmbit de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals.

En aquest sentit, l’organització recorda que el primer pas és demanar el canvi de contingència a la Seguretat Social perquè el contagi es tipifiqui com a accident de treball i no com a malaltia comuna. Una vegada presentada la petició, caldrà interposar una denúncia davant Inspecció de Treball i un requeriment a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per aconseguir que l’empresa faci front a un recàrrec sobre les prestacions rebudes pel treballador per no haver avaluat els riscos existents o per la manca de mesures de seguretat i protecció proporcionades. A continuació, i en funció de la casuística de la persona afectada, s’haurà de presentar una demanda per reclamar els danys i perjudicis derivats de la responsabilitat empresarial sobre el dany sofert pel professional.

Tenint en compte que gairebé ha transcorregut un any dels primers contagis verificables i amb l’objectiu d’evitar la prescripció del període legal de reclamació, MC aconsella a les persones afectades que agilitzin l’inici dels procediments necessaris per aconseguir les compensacions. Així, el sindicat ofereix els seus serveis jurídics als facultatius interessats per assessorar-los, acompanyar-los i gestionar tot el procés. Per sol·licitar-ho, han d’enviar un correu electrònic a lex@metgesdecatalunya.cat.