Metges de Catalunya reclamarà a UDIAT el retorn íntegre de la retallada salarial del 5%

Els professionals de l’extinta UDIAT Centre Diagnòstic recuperaran durant la primera quinzena de juliol els imports corresponents a la retallada salarial del 5% aplicada irregularment per l’empresa entre l’1 de juny de 2010 i el 31 de juliol de 2013. Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Tribunal Suprem hagin donat la raó als treballadors, l’antiga entitat, incorporada ara al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ha comunicat que acatarà la sentència i abonarà les quantitats degudes, més els interessos corresponents. Amb tot, l’empresa no retornarà l’import total descomptat a cada treballador, ja que la retallada es va aplicar de manera indeguda fins al 30 d’abril de 2015. És per això que Metges de Catalunya (MC) interposarà demandes de caràcter individual perquè els facultatius d’UDIAT reclamin la percepció integra de la retallada.

UDIAT Centre Diagnòstic era una entitat de tipus mercantil i com a tal no podia aplicar al seu personal el decret llei de l’any 2010 que rebaixava un 5% del sou als treballadors públics, ja que la mateixa norma excloïa dels seus efectes al personal laboral no directiu de les societats mercantils. Per aquest motiu, el TSJC primer i el Suprem després van estimar la demanda de conflicte col·lectiu del comitè d’empresa. No obstant això, UDIAT entén que no ha de retornar els imports descomptats des de l’1 d’agost de 2013 fins al 30 d’abril de 2015 perquè es va signar un pacte d’empresa pel qual els treballadors renunciaven al 5% salarial. MC va ser l’únic sindicat que no va signar el pacte. Tanmateix, el sindicat mèdic considera que l’acord no suposava una renuncia definitiva a aquesta part del sou perquè incloïa una clàusula que salvaguardava l’anul·lació de la retallada en cas que els tribunals donessin la raó als treballadors, tal com ha acabat passant.

En aquest sentit, MC es l’única organització que, a més de la demanda col·lectiva, va interposar demandes individuals. Gràcies a això, pot continuar endavant amb el seu procediment, donat que no comparteix la interpretació que fa l’empresa, a la qual a més reclamarà que aboni els interessos de mora.

Així doncs, els facultatius d’UDIAT que van veure reduïdes il·lícitament les seves retribucions, inclosos els residents, es poden adreçar al sindicat per interposar la demanda. La data màxima per fer-ho és el dia 28 de juliol.