Metges de Catalunya reobre la seva seu

Recepció Metges de Catalunya

Aquest dilluns 15 de juny, Metges de Catalunya (MC) ha reobert la seva seu de Barcelona per oferir atenció presencial als seus afiliats i afiliades, i espais de reunió i treball per als delegats i delegades de l’organització. La reobertura de les oficines del sindicat després del tancament provocat per la declaració de l’estat de l’alarma arran de la pandèmia del coronavirus es produeix seguint les mesures de prevenció i higiene en l’entorn de treball establertes pel Reial decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per protegir la salut del personal i dels afiliats i afiliades que es desplacin fins a la seu sindical, MC ha elaborat un protocol que defineix les franges horàries i les condicions en les quals es pot fer ús de les instal·lacions. Així, qualsevol visita haurà de ser comunicada amb anterioritat per telèfon o correu electrònic, i serà obligatori l’ús de mascareta i el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic en l’accés i la sortida de les oficines.

A més, mentre es romangui a la seu, no estarà permès l’ús dels espais i utensilis de cuina, caldrà respectar el torn horari assignat, mantenir la distància mínima de seguretat entre persones i no fer ús de despatxos o sales que no hagin estat indicades pel personal.

Aquestes mesures es mantindran després de la fase 3 de desescalada i una vegada s’implanti l’anomenada ‘nova normalitat’, fins que el Govern doni per finalitzada la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.