Nova victòria judicial de MC: el TSJC reconeix que les guàrdies també són una retribució fixa per als residents i que s’ha d’incloure en les vacances

En estetoscòpi i un martell de jutge

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a dos metges interns residents (MIR) de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta que, a través de l’assessoria jurídica de Metges de Catalunya (MC), reclamaven a l’Institut Català de la Salut (ICS) el pagament en la nòmina de vacances del complement d’atenció continuada percebut per les guàrdies realitzades durant els onze mesos anteriors.

Aquestes dues resolucions de l’alt tribunal estimen els recursos de súplica interposats pels demandants davant dues sentències del Jutjat Social nº 1 de Tortosa, que en ambdós casos havia desestimat la demanda interposada contra l’empresa pública. En aquesta ocasió, el TSJC al·lega que el Tribunal Suprem ja va dictar l’any 2019 que la nòmina de vacances ha d’incloure els conceptes salarials que els treballadors perceben de manera habitual la resta de l’any.

Així doncs, el tribunal al·lega que la realització de guàrdies presencials i de localització s’entén com “una actuació normal i ordinària” i constitueix una “obligació” també per als residents, acceptant que el seu corresponent complement també ha de formar part de la retribució habitual dels metges i metgesses residents.

En aquest sentit, el TSJC ha argumentat el que MC sempre ha defensat: que la remuneració del personal facultatiu s’ha de mantenir estable durant tot l’any, de manera que els ingressos que perceben en els períodes legals de descans per vacances no poden ser inferiors als habituals.

Tot i que les resolucions encara no són fermes, el sindicat mèdic celebra aquestes noves victòries judicials i espera que tant l’ICS com la resta d’empreses sanitàries segueixin el criteri de l’alt tribunal per estalviar als afectats haver de passar per aquests processos judicials.