Obert el termini per renovar o demanar per primera vegada el complement d’exclusivitat de l’ICS

Renovació exclusivitat

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha obert el període perquè el personal facultatiu amb plaça estructural que percep el complement de dedicació exclusiva pugui sol·licitar-ne la renovació. Per fer-ho, la persona interessada ha de presentar el model normalitzat de renovació, degudament emplenat, a la direcció de personal de l’hospital o a la unitat de recursos humans de l’àmbit d’atenció primària corresponent. El termini de presentació finalitza el proper 31 de gener.

En cas que la declaració de manteniment es presenti amb posterioritat, la percepció del complement de dedicació exclusiva serà efectiva a partir del dia 1 del mes següent a la data de sol·licitud. Els facultatius que demanen per primera vegada aquest complement han de presentar un model de sol·licitud específic. En aquest cas, no hi ha data límit per presentar la documentació.

Gràcies a l'acord de sortida de vaga signat entre MC i l'ICS, el personal facultatiu especialista que ocupa un lloc estructural en l'empresa i que manté una vinculació continuada de reforç de dos o més anys en la mateixa unitat productiva, té dret a sol·licitar el complement d'exclusivitat.