Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts del Fons d’Acció Social per al personal de l’ICS corresponents al 2010

El Govern ha aprovat les bases dels ajuts del Fons d’Acció Social (FAS) per al personal estatutari i laboral de l’Institut Català de la Salut (ICS), així com per al personal funcionari al servei de l’Administració, i ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts corresponents a fets o a despeses ocorreguts l’any 2010 o respecte de l’ajut escolar i per a estudis universitaris, referents al curs acadèmic 2010-2011.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 5 d’octubre. Aquests ajuts consisteixen en una prestació econòmica, de caràcter compensatori, destinats a restablir la salut o a sufragar part de les despeses que a la persona sol·licitant li hagi ocasionat alguna de les modalitats dels ajuts regulats en aquestes convocatòries.

Entre aquestes modalitats, s’inclou l’ajut per a fills o menors acollits amb discapacitats físiques o psíquiques, per a llar d’infants, per accés a la universitat, per a pròtesis auditives o oculars o per a defuncions dels fills.