Posició de MC davant la compensació econòmica als professionals per l’atenció a la COVID-19

Posicionament compensació COVID

Davant les suspicàcies, crítiques i malentesos que ha provocat la compensació econòmica decretada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per al personal dels serveis públics de salut que ha fet front a la fase aguda de la pandèmia del coronavirus, Metges de Catalunya (MC) aclareix la seva posició respecte a aquesta mesura. 

 1.  La decisió prové del Govern

  Ni per les empreses sanitàries ni pels representants dels treballadors. La mesura ha estat dissenyada i decretada de manera unilateral pel Govern de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència decisions homologables d’altres països europeus.
   
 2. Els sindicats no han negociat la mesura

  Ni MC ni cap altra organització sindical amb representació en els espais oficials de participació professional ha negociat la fórmula de compensació i les quantitats que han de percebre els treballadors i les treballadores del sistema públic de salut.

  En cas que s’hagués pogut negociar, el sindicat mèdic hauria demanat una retribució percentualment idèntica per a tots els professionals.
   
 3. La formació i la responsabilitat no es poden menystenir

  El treball en equip, la coordinació i la unió de forces i coneixements ha estat fonamental per contenir la pandèmia i salvar el màxim nombre de vides. No obstant això, la responsabilitat associada a les funcions i decisions que pren cada col·lectiu professional també cal posar-la en consideració.

  En el cas del personal facultatiu, per la seva formació i capacitació, hi recauen les decisions sobre tractaments i procediments que, pel que fa a l’atenció dels pacients amb COVID-19, són d’ordre vital.

  La responsabilitat vinculada a aquests discerniments clínics -que pot arribar a tenir caràcter juridicopenal- s’ha de posar en valor, també des de la perspectiva del reconeixement econòmic.
   
 4. Dividir els professionals no afavoreix ningú

  La compensació econòmica als professionals que han estat i seguiran estant en primera línia contra el coronavirus genera unanimitat, però no es pot instrumentalitzar com un torpede per dividir-los i enfrontar-los.

  La sortida exitosa d’aquesta crisi sanitària sense precedents contemporanis vindrà del treball conjunt de tots els actors del sistema de salut, cadascun des de les seves responsabilitats i competències.