Reclama amb MC la part proporcional de les guàrdies a la nòmina de vacances

Demanda nòmina vacances ICS

Treballes a l’Institut Català de la Salut (ICS) i fas guàrdies de manera habitual? Sabies que tens dret a percebre una part d’aquesta retribució a la nòmina de vacances?

Davant de diverses demandes presentades per Metges de Catalunya (MC), els tribunals majoritàriament han resolt que els ingressos provinents de les guàrdies són un concepte salarial que forma part del sou fix i periòdic dels facultatius. Per aquest motiu, no es pot excloure de la nòmina corresponent al període de vacances, perquè aniria en contra la legislació laboral europea que fixa l’obligatorietat que els treballadors mantinguin el mateix nivell retributiu durant tot l’any.

MC ofereix als seus afiliats la possibilitat de reclamar que la nòmina de vacances inclogui la mitjana de guàrdies treballades els mesos immediatament anteriors. El sindicat s’encarrega de tot el procediment, inclòs el càlcul de les quantitats degudes.

Els serveis jurídics de MC inclouran a la quantitat reclamada la part proporcional dels imports que a la nòmina apareixen de manera habitual sota l’epígraf “atenció continuada”, així com la resta de complements que formen part de la retribució ordinària dels professionals de l’ICS.

Les persones interessades a presentar la demanda s’han de posar en contacte amb l’organització, abans del 30 abril de 2023, a través del correu electrònic demandavacancesics@metgesdecatalunya.cat, indicant nom, cognoms i centre de treball.

Reclamacions obertes
El personal facultatiu de l’ICS que ja ha interposat la demanda o ha iniciat el procediment administratiu per al prorrateig de les guàrdies en la retribució de les vacances, no és necessari que torni a fer la reclamació. Mentre estigui pendent la celebració del judici, el sindicat sol·licitarà als demandants la documentació requerida per afegir a la mateixa demanda totes les quantitats acumulades.