Reclamació del preu de l’hora de guàrdia 2020

Reclamació hores de guàrdia 2020

Del 17 de març al 31 de maig, Metges de Catalunya (MC) posa en marxa la campanya anual de reclamació del preu de l’hora de guàrdia per a les jornades d’atenció continuada realitzades l’any 2020. El sindicat ofereix al personal facultatiu de la xarxa sanitària concertada la possibilitar de reclamar l’abonament de les hores de guàrdia al mateix preu que les hores ordinàries de treball, tal com han dictaminat els tribunals de justícia.

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a lex@metgesdecatalunya.cat. Un cop rebuda la petició, l’organització demanarà la documentació necessària per a la interposició de la demanda. MC recorda als facultatius que l’any passat ja van presentar una reclamació per aquest mateix concepte (preu de les hores de guàrdia de l’any 2019) que no és necessari que obrin un nou procediment, excepte si s’ha produït una modificació de les condicions laborals.

Així mateix, el sindicat avisa que no és possible presentar la reclamació en cas que la prestació de serveis es realitzi en entitats en les quals els representants dels treballadors hagin signat un acord o conveni específic sobre el preu de l’hora de guàrdia, o bé que l’acord subscrit no contempli els metges que realitzen jornades parcials i guàrdies.

A través diferents sentències, la doctrina del Tribunal Suprem sobre el preu de l’hora de guàrdia mèdica presencial és clara i diu que ha de ser, com a mínim, el mateix preu amb què es retribueix l’hora ordinària de treball. No obstant això, les entitats concertades segueixen incomplint el mandat judicial i al·leguen que el conveni SISCAT els deslliura de realitzar el pagament de l’atenció continuada al seu preu legal. El sindicat mèdic considera que es tracta d’una manipulació del conveni i manté, any rere any, la disputa jurídica contra les empreses.