Un 56% dels pediatres no faria reducció de jornada si pogués conciliar la vida laboral i familiar, segons una enquesta de MC

Més de la meitat (56%) del personal facultatiu de pediatria de l’atenció primària que fa reducció de jornada en deixaria de fer si tingués un horari que li permetés conciliar la vida laboral i personal, segons una enquesta que ha elaborat Metges de Catalunya (MC). Només un 24% mantindria escurçada la seva jornada de treball malgrat poder conciliar i la resta (20%) no sap què faria. 

D’altra banda, set de cada 10 pediatres (77%) considera que l’horari més favorable per poder compaginar la feina amb el lleure personal és de 8.00 h a 15.00 h o de 8.00 h a 17.00 h, en horari lliscant. De fet, un 66% estaria d’acord que la seva jornada laboral de 37,5 hores estigués compresa entre les 8.00 h i les 17.00 h o, a tot estirar, les 18.00 h –els centres d’atenció primària (CAP) tanquen actualment a les 20.00 h.

Aquestes dades, extretes del sondeig que ha fet el sindicat a 377 pediatres entre els mesos de gener i febrer passats, demostren que la conciliació és un dret “difícil” d’exercir per als professionals de pediatria i, principalment, per a les dones sobre les quals encara recau, en gran part, la cura de les persones que les envolten i les tasques de la llar. En aquest sentit, un informe recent sobre l’influx del gènere en la pràctica clínica assenyala que la conciliació és la major preocupació entre el personal de Medicina, per sobre del salari i la càrrega de treball.  

El sindicat coincideix en afirmar que, a banda de racionalitzar els horaris laborals i fer-los més saludables, un altre dels aspectes que afavoriria la conciliació seria augmentar la plantilla pediàtrica, ja que permetria una millor organització del treball i una major flexibilització laboral sense generar sobrecàrrega de feina a l’equip. Però això no passa habitualment. Segons els resultats de l’enquesta, un 61% de les reduccions de jornada no es cobreix i, per tant, els pacients d’aquestes consultes s’han de distribuir entre la resta de professionals o bé s’han de demorar les seves visites.

Els motius pels quals el personal facultatiu de pediatria fa reducció de jornada són, en la majoria dels casos, per tenir cura de fills (69%) o de pares (7%).

Absències laborals
La primera entrega de l’enquesta que va publicar MC a principis de maig revelava que el 77% de les absències laborals per malaltia, reduccions de jornada, vacances o cursos del personal de pediatria no es cobreix la majoria de vegades. Un 53% dels professionals afirmava que el seu lloc de treball “mai” s’ocupa quan falta a la consulta, mentre que un 24% assenyalava que “quasi mai”. Per contra, un 20% assegurava que el seu CAP sí que “a vegades” assignava una persona substituta i només un 3% deia que “gairebé sempre”.