Duch: “L’acord de sortida de vaga configura el fonament de tot un canvi de paradigma de l’atenció primària”

El delegat d’atenció primària de Metges de Catalunya (MC) a Tarragona i exsecretari general del sindicat, Francesc Duch, afirma, en un article publicat la setmana passada a Diari de Tarragona, que l’acord que ha posat fi a quatre dies de vaga als equips d’atenció primària (EAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) “és molt més que un document que dona satisfacció a unes reivindicacions sindicals dels professionals del primer nivell assistencial”. 

Per a Duch, el conjunt de mesures incloses en les 10 pàgines del pacte subscrit per MC i l’ICS són la base per garantir un “treball respectable, reconegut i en condicions dignes”, i, en conseqüència, configuren el “fonament de tot un canvi de paradigma de l’atenció primària”. D’aquesta manera, assegura, se supera un “model de complaença”, on l’accessibilitat ha estat “gairebé l’objectiu suprem” i en el qual la immediatesa en l’atenció ha esdevingut “la consigna que guiava totes les actuacions, encara que fos en detriment d’altres valors com la qualitat assistencial o la mateixa salut dels professionals”. 

Els elements clau de la reforma són, a parer de Duch, els metges i els usuaris. D’una banda, els professionals que hauran d’exigir el compliment de l’acord de sortida de vaga, i de l’altra, els pacients que hauran de col·laborar en la seva implementació. “Perquè prosperi aquest nou model –argumenta– caldrà una bona dosi d’educació sanitària i de responsabilització de l’usuari en el bon ús del sistema. No ha de ser difícil fer entendre als usuaris que tothom ha de tenir dret a ser visitat pel seu metge tan aviat com es pugui i que qualsevol malalt pot requerir una atenció urgent sense demora. Però les dues exigències alhora són incompatibles amb la planificació o organització de les consultes que requereix un servei de qualitat”.

Tot i així, Duch hi afegeix un tercer actor: els comandaments. “Aquests hauran d’entendre la filosofia del nou paradigma i saber trobar fórmules per aplicar-la i per resoldre els problemes que apareixeran. Caldrà, doncs, una regeneració dels directors i això també ho ha previst el pacte”, assenyala, amb referència a l’elecció participada de les direccions d’EAP, en què es prioritzarà l’opinió dels facultatius, i la seva avaluació periòdica.