El Govern autoritza la minoració de la retallada salarial dels facultatius del SISCAT sol·licitada per MC i tota la comissió negociadora del nou conveni

Un metge calcula el seu salari

Els sindicats amb representació a la mesa negociadora de la sanitat concertada, entre ells Metges de Catalunya (MC), i les patronals del sector s’han reunit aquest dijous al Departament de Salut amb la seva secretària general, Meritxell Masó, per conèixer l’autorització de la Comissió de Retribucions de la seva proposta pel restabliment de retribucions dels empleats i empleades públics del SISCAT.

Totes les parts van traslladar la sol·licitud a la Generalitat el passat mes de març, després de la signatura de l’acord parcial de millores econòmiques vinculades al III conveni col·lectiu de treball de la sanitat concertada, demanant als departaments d’Economia i Salut una minoració de la retallada salarial que apliquen les empreses públiques i consorcis (EPiC) sobre les seves plantilles perquè aquesta passi del 4,05% actual al 0,88%. 

Aquesta rebaixa salarial –que inicialment va ser del 5%– es va aplicar l’any 2010 durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero per reduir el dèficit sanitari i, tot i patir algunes variacions percentuals ens els darrers anys que no s’han vist reflectides en el conveni, encara es manté vigent a l’actualitat. 

A partir d’ara, un cop el Servei Català de la Salut (CatSalut) hagi elaborat l’operativa per a l’execució de la proposta autoritzada, el descompte del 4,05% que apareixia en l’apartat del complement econòmic per objectius (DPO) de les nòmines passarà a ser d’un 0,88%. A efectes pràctics no hi haurà cap canvi en la retribució mensual dels treballadors, però sí que existirà una diferència visible en la liquidació de les DPO. El cobrament d’aquestes continuarà sense ser íntegre, però amb la variació percentual de la deducció s’acostarà molt més als 3.400 euros originals per als facultatius i facultatives que tenien aquest descompte aplicat. 

Així doncs, aquesta nova fita assolida per MC i la resta d’organitzacions de la comissió negociadora suposa un pas endavant molt important en l’objectiu d’avançar en el “procés d’harmonització salarial” dins del sector de la sanitat concertada que aplica aquest conveni col·lectiu, permetent reduir les diferències retributives existents en funció de la naturalesa pública o privada de l’entitat per a la qual cada professional presta serveis. A més, permet restablir uns salaris del personal facultatiu del sistema sanitari públic que han estat afectats durant 12 anys. 

>> COMUNICAT CONJUNT