El Tribunal Suprem confirma que els centres privats concertats no poden aplicar la retallada salarial del 5%

La Sala Social del Tribunal Suprem (TS) ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’agost de 2011 que declarava que la reducció salarial del 5% decretada per als treballadors públics no era aplicable al personal dels centres sanitaris privats concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

D’aquesta manera, l’alta instància judicial desestima el recurs presentat per les organitzacions empresarials i confirma que la retallada de sou de l’any 2010 (decret 3/2010 de la Generalitat de Catalunya) no és d’aplicació automàtica als treballadors de les entitats privades, encara que el CatSalut els hi hagi reduït l’aportació econòmica per a la concertació de serveis públics de salut.

Amb tot, el Suprem tampoc ha donat la raó a les organitzacions sindicals, entre les quals Metges de Catalunya (MC), que havien presentat un recurs col·lectiu contra la sentència del TSJC que avalava la rebaixa salarial al personal dels centres de la xarxa concertada (XHUP) amb participació majoritària de la Generalitat, ajuntaments, consorcis i organismes autònoms locals. Així, el Suprem declara que la mesura és ajustada a dret i dóna per bona la reducció dels salaris als treballadors dels hospitals d’aguts i centres d’atenció primària concertats que representen aproximadament el 90% del total de la XHUP. L’òrgan judicial repeteix el mateix criteri que va definir el desembre del 2013 sobre la disminució de sou dels treballadors dels centres sociosanitaris i de salut mental.

MC respecta la decisió judicial però manté que al seu parer i al del seus serveis jurídics, la retallada del 5% no és aplicable al personal de la xarxa concertada ja que, a diferència del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS), els treballadors de la XHUP disposen d’un contracte laboral vinculat a un conveni col·lectiu propi. A més, recorda que, tot i la participació de les administracions públiques, les empreses sanitàries es troben subjectes al dret privat.