Els facultatius de l’atenció primària concertada també reclamen reduir la càrrega assistencial

CAP Rambla

La pressió assistencial en els centres d’atenció primària (CAP) és màxima en tot el territori i també afecta el 20% dels ambulatoris que pertanyen a la xarxa sanitària concertada. Per aquest motiu, Metges de Catalunya (MC) ha lliurat un escrit als facultatius d’aquest àmbit perquè reclamin davant les direccions dels equips d’atenció primària (EAP) que les agendes assistencials respectin els temps per visita pactats en l’acord de sortida de vaga de febrer de 2019. Per a MC, l’única manera de garantir la qualitat del servei que reben els pacients i de vetllar per la salut laboral i mental dels professionals és controlar el nombre de visites diàries i assegurar un temps adequat per a cadascuna d’elles.

Així, el document que el sindicat ha posat a disposició del personal facultatiu dels CAP concertats reclama que les visites presencials s’assignin amb un temps d’entre 15 i 20 minuts. Per a les visites telefòniques i telemàtiques caldrà un temps mínim de 10 minuts per consulta, i les visites domiciliàries s’hauran de fixar amb 45 minuts (60 en l’àmbit rural o semirural). Segons MC, aquesta és la planificació òptima per fer front a l’acumulació de patologies que ha comportat la pandèmia.

L’organització recorda que aquest és el pacte que es va assolir amb les patronals de la sanitat concertada per posar fi a la vaga de facultatius convocada al febrer de 2019. A més, les mesures previstes en aquest acord, pel que fa a la càrrega de treball i el temps per visita en les consultes d’atenció primària, són coincidents amb les pactades el novembre de 2018 amb l’Institut Català de la Salut (ICS) per als CAP del sector públic. Unes mesures que el Departament de Salut es va comprometre a fer efectives en tots els EAP del territori, amb independència de si eren públics o concertats.

L’escrit lliurat als facultatius finalitza avisant les direccions dels EAP que les visites que no es puguin realitzar amb garanties es traslladaran als responsables dels centres per a la seva reprogramació.