Es prorroga el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés d'estabilització de l'ICS

Una metgessa de l'ICS

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest divendres la resolució mitjançant la qual anuncia la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés d’estabilització i reducció de la temporalitat del personal de l’Institut Català de la Salut (ICS), que es va obrir el passat 2 de gener.

Després de detectar algunes “incidències tècniques informàtiques”, que en alguns casos no han permès finalitzar el procés d’inscripció, obtenir el justificant i/o la consolidació i consulta de la inscripció en l’aplicació informàtica del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), el termini per a sol·licitar la participació a la convocatòria s’amplia fins al 20 de febrer de 2023 per tal d’assolir “la màxima eficàcia en la resolució d’aquest procés selectiu”.

La resolució només fa referència a les places amb codi d'identificació de la convocatòria 100, és a dir, la general de totes les categories menys aquelles que pertanyen als àmbits hospitalaris.

2.716 places facultatives
En total, hi ha 12.480 places convocades que inclouen els processos d’estabilització per la via del concurs de mèrits i el concurs d’oposició, l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal (PESCO), pendent de l’any 2017, i les places  corresponents a taxa de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021.

Les places es distribueixen en 78 categories diferents. Pel que fa al personal facultatiu, s’ofereix un total de 2.716 places, de les quals 1.368 són d’especialitats d’àmbit hospitalari i 1.348, d’atenció primària.

La dinàmica de la convocatòria permet a les persones aspirants presentar una única sol·licitud, per a cadascuna de les categories a les quals vulguin concursar, que els possibilita participar en els tres processos de la convocatòria.

Des de Metges de Catalunya (MC) recordem que la convocatòria està oberta a tots els professionals, independentment del centre de treball on estiguin exercint actualment, de manera que encoratgem a tothom qui estigui interessat a presentar-s’hi.