La justícia dona la raó a MC i confirma que els serveis mínims de la vaga MIR no estaven justificats

Vaga MIR 29 Setembre

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs presentat per Metges de Catalunya (MC) contra el decret de serveis mínims dictat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 25 de setembre passat amb motiu de la vaga de metges interns residents (MIR) convocada pel sindicat professional els dies 28, 29 i 30 de setembre, i 1 i 2 d’octubre de 2020. Els magistrats han confirmat que l’ordre de Treball no estava suficientment motivada, ja que no justificava "els factors o criteris que permeten valorar la necessitat i, si escau, la proporcionalitat d'aquesta mesura limitadora del dret a la vaga dels MIR".

D’aquesta manera, la sentència del TSJC avala els principals arguments jurídics del recurs de MC en el sentit que el decret de serveis mínims del Departament de Treball incorria en una falta de concreció, proporcionalitat i justificació. Un fet que, a la pràctica, comportava que el 100% del personal MIR pogués veure limitat el seu dret fonamental a la vaga.

Així, la Sala exposa que l’ordre recorreguda no determina "de manera ponderada i individualitzada" el nombre de MIR requerits per al normal funcionament dels serveis afectats, "ni la plantilla titular dels mateixos, els treballs que no poden patir interrupció o la prestació que hagi de mantenir-se". L’absència d’una justificació detallada constitueix, segons els magistrats, un "vici essencial" que perjudica un dret bàsic recollit a la Constitució.

Tot i que la resolució s’ha produït un cop finalitzat el conflicte que va provocar la convocatòria d’aturades, MC valora la sentència com a "determinant" de cara a futures mobilitzacions que impliquin als residents. "La utilització dels MIR com a peons del sistema sanitari no pot tenir continuïtat i caldrà justificar amb molta precisió i fonament les decisions que restringeixin drets fonamentals com el dret a la vaga".