La justícia dona la raó a MC: les guàrdies són retribucions fixes i periòdiques

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que les retribucions derivades de les jornades d’atenció continuada de presència física o localitzada, que els facultatius han de realitzar de manera obligada, formen part del sou fix i periòdic i s’han d’incloure en el complement del subsidi per incapacitat temporal (IT) que es percep en funció d’acords empresarials o de conveni col·lectiu. El màxim òrgan judicial català confirma així una sentència del Jutjat Social de Terrassa que el passat mes d’abril va donar la raó a les advocades de Metges de Catalunya (MC) i va condemnar l’entitat demandada a abonar les quantitats corresponents a les guàrdies que un facultatiu va realitzar el mes anterior a la data del fet que va provocar la IT i que no va percebre durant el període que va estar de baixa.

Així, el TSJC corrobora que les guàrdies mèdiques s’han de considerar una activitat laboral “normal i ordinària”, de caràcter periòdic, que es programa amb antelació i que és d’obligat compliment, llevat de circumstàncies excepcionals. En conseqüència, la seva remuneració “no constitueix una situació aleatòria sinó una retribució normal o mitjana derivada d’una pràctica habitual i constant en el temps per la pròpia naturalesa de l’activitat empresarial”.

D’aquesta manera, a efectes del càlcul del complement del subsidi d’IT, la justícia clarifica que cal tenir en compte els ingressos percebuts per les guàrdies perquè la prestació obtinguda sigui idèntica a la retribució habitual.

Amb tot, la sentència encara no és ferma ja que l’empresa pot interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.