MC considera "extremadament alarmants" les dades sobre agressions mèdiques i reclama urgència a l'Observatori de violència en l'àmbit sanitari

Metges de Catalunya (MC) valora com "extremadament alarmants" les dades sobre agressions al personal facultatiu l’any 2022, recollides per l’Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos y Médicas de la Organización Médica Colegial (OMC). En el seu informe anual, l’observatori xifra en 843 les agressions sofertes l’any passat per facultatius i facultatives que han estat comunicades als col·legis professionals. D’aquestes, 380, el 45%, s’han registrat a Catalunya. El sindicat considera "urgent" que l’Observatori per a situacions de violència en l’àmbit sanitari de Catalunya (OSVASC), creat pel Departament de Salut el maig de 2022 i del qual MC en forma part, acceleri els seus treballs i defineixi les actuacions preventives i el protocols d’actuació que facin possible reduir la xifra d’agressions als professionals mèdics del sistema sanitari català.

L’informe de l’OMC presentat aquest dijous assenyala un "perillós" increment del 38% en les agressions registrades l’any 2021 i 2022, passant de 612 a 843. Des de l’any 2010, el creixement de la violència vers els facultatius ha estat d’un 87%. En el període comprès entre 2010 i 2022 s’han recollit un total de 6.492 agressions.

Les metgesses pateixen el 61% de les violències, una xifra que s’ha anat incrementant des de l’any 2016 coincidint amb la progressiva feminització de la medicina. En aquest sentit, MC demana que les actuacions preventives es dissenyin des d’una perspectiva feminista, seguint els mateixos paràmetres que s’apliquen contra la violència masclista.

Pel que fa als àmbits més afectats, l’atenció primària segueix sent l’entorn majoritari de les situacions violentes. El 51% de les agressions comunicades l’any 2022 es van produir al primer nivell assistencial. El 36% van tenir lloc als hospitals, l’1% en atenció domiciliària i el 12% restant en dispositius sanitaris privats. Els insults i les vexacions representen el 47% de les agressions, el 37% prenen forma d’amenaça i coaccions, i el 16% comporten lesions als professionals. El 10% dels atacs van acabar amb la baixa laboral de la persona agredida. Els principals motius esgrimits pels agressors són la discrepància amb l’assistència mèdica rebuda i el temps d’espera per ser atès.  

Amb motiu del Dia Europeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris que se celebra aquest diumenge 12 de març, MC reclama a l’Administració que prengui consciència de la gravetat de la situació i intensifiqui la labor de la OSVASC, que va reunir el seu Comitè Permanent per darrera vegada l’octubre de 2022.
 

12 de març, Dia Euopeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris