MC insta l'Observatori de violència en l'àmbit sanitari a accelerar les actuacions davant el problema de les agressions en la seva segona reunió

Agressions en l'àmbit sanitari

El passat 22 de setembre, Metges de Catalunya (MC) va assistir a la segona reunió del Comitè Permanent de l’Observatori per a situacions de violència en l’àmbit sanitari de Catalunya (OSVASC) –del qual en forma part– per compartir les actuacions dutes a terme en el marc de la problemàtica de les agressions durant els quatre mesos que porta en marxa. 

En la trobada, tots els participants –el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, La Unió, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, l’Associació Catalana d'Entitats de Salut, el Consell de les Persones Consumidores de Catalunya i els sindicats CCOO, UGT i SATSE, juntament amb MC– van mostrar la seva “tolerància zero” davant qualsevol tipus de violència. Així mateix, van deixar clara la seva voluntat de reactivar la sensibilització de les organitzacions i dels professionals sanitaris vers aquesta qüestió per tal de fer visible el problema i oferir un acompanyament a totes les víctimes.

L’òrgan, liderat pel Departament de Salut i presidit per la directora de la Direcció General de Professionals de la Salut, Montserrat Gea, actualment es troba en procés de recopilar les experiències de les quals els diferents proveïdors i organismes tenen constància per tal d’unificar criteris i, així, poder fer una identificació dels casos amb paràmetres comuns, independentment del lloc de l’agressió. “Aquest ha de ser el primer pas per després poder homogeneïtzar la casuística i aportar solucions el més adequades possibles i que tinguin la màxima eficàcia”, destaca MC. 

Tenint en compte que Catalunya és la comunitat autònoma on més s’han incrementat les agressions a professionals mèdics i on es van produir el 34% de les registrades l’any 2021, el sindicat mèdic ha instat l’OSVASC a accelerar la recollida d’informació i establir un calendari de reunions amb trobades més freqüents. “Cal donar una potent embranzida al comitè per poder actuar de forma similar a qualsevol lloc on es detecti un acte violent contra el personal de salut”, remarca l’organització. L’ens ha acceptat la petició i ha dimensionat el calendari perquè la primera fase del projecte pugui estar enllestida el més aviat possible. 

Un col·lectiu “sobrepassat”
Els metges i metgesses –i tot el col·lectiu sanitari en general– fa anys que s’enfronten a l’esgotament poblacional pel constant creixement de les llistes d’espera, la mala accessibilitat del sistema, l’escàs temps de les visites i la manca de resolució de les demandes ciutadanes pel que fa a qüestions de salut, entre d’altres qüestions. Tot això dificulta la creació d’un clima de cordialitat i benestar entre aquells que requereixen ser atesos i aquells que, “esgotats i sobrepassats” per l’excés de feina i les males condicions en les que la duen a terme, han de donar-los resposta.

En aquest sentit, MC es mostra esperançat en que la feina que està duent a terme l’OSVASC permeti donar una major visibilitat a la problemàtica de les agressions en l’àmbit sanitari, conscienciar a la ciutadania sobre aquesta situació i promoure la cultura de la tolerància zero per acabar amb la violència en l’àmbit sanitari.