MC demana als col·legis el seu posicionament sobre l’assignació de competències facultatives a altres professionals

Carta col·legis

La pandèmia de la COVID ha comportat moltes alteracions en la prestació de l’assistència i, davant l’evident dèficit de facultatius en les plantilles dels centres públics, l’Administració i les entitats sanitàries han iniciat una estratègia consistent en la transferència de competències dels metges, psicòlegs clínics i odontòlegs a professionals amb una formació que legalment no els capacita per desenvolupar les funcions pròpies del personal facultatiu. Aquesta tendència s’ha accentuat amb la pandèmia, però el seu punt de partida es troba en les retallades pressupostàries que es van aplicar a la sanitat pública durant la crisi econòmica.

Metges de Catalunya (MC) denúncia la gravetat d’aquesta estratègia que pot incórrer en intrusisme professional. Per aquest motiu, el sindicat ha adreçat una petició a les comissions deontològiques dels col·legis de metges de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, així com al Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i al Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) perquè emetin el seu posicionament sobre una pràctica -el desplaçament de tasques mèdiques, psicològiques i odontològiques cap a estaments no facultatius- que pot empitjorar la qualitat assistencial i que no està exempta de riscos. En aquest sentit, l’organització recorda que l’apropiació de les competències per part d’aquests professionals no va acompanyada de la subsegüent assumpció de la responsabilitat civil i penal, que roman sobre el personal facultatiu.

La insuficient dotació de facultatius de diferents especialitats sanitàries i la negativa a incrementar els recursos és, a parer de MC, el motiu principal pel qual els gestors i polítics aposten pel pla de transferència de competències i la incorporació de nous perfils professionals en l’àmbit de l’atenció primària, tal com va anunciar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en la presentació dels objectius del seu mandat.

Així doncs, segons el pla de Salut, el desplaçament de les funcions i tasques facultatives recaurà sobre el personal d’infermeria, auxiliars, graduats superiors sense especialització, higienistes dentals o la nova figura de l’administratiu sanitari. Entre les tasques transferides es poden trobar les sedacions per a exploracions endoscòpiques, les valoracions anestèsiques preoperatòries, la valoració de patologies mentals, el diagnòstic i tractament dental preventiu o la comunicació dels resultats de proves diagnòstiques complementàries, entre altres.

Davant el risc que la cessió d’aquestes tasques empitjori la qualitat assistencial i derivi en una situació d’intrusisme professional, MC demana als col·legis el seu posicionament, de la mateixa manera que el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha manifestat la seva oposició i vigilància de l’intrusisme que afecta la professió infermera.