MC denúncia per tercera vegada l’ICS per la sobrecàrrega de treball dels facultatius d’atenció primària

Burnout AP

Metges de Catalunya (MC) ha denunciat per tercera vegada l’Institut Català de la Salut (ICS) davant Inspecció de Treball per la sobrecàrrega dels facultatius que presten assistència en l’àmbit d’atenció primària. Per mitjà de diferents enquestes, el sindicat ha constatat que la majoria de professionals pateixen la síndrome d’esgotament professional, també coneguda com a burnout, i presenten uns indicadors d’esgotament, despersonalització i manca de realització que es troben fora dels barems òptims establerts per l’estàndard internacional Maslach Burnout Inventory (MBI).

Tal com recorda en el seu escrit de denúncia, des de l’any 2015 l’organització ha reclamat solucions per a la sobrecàrrega laboral dels facultatius dels CAP. La pressió assistencial sostinguda provoca cansament, estrès, ansietat i desmotivació als professionals, i afecta a la qualitat de l’atenció que rep la població. El cas omís que l’any 2017 va fer l’ICS al requeriment de la Inspecció de Treball perquè revisés la càrrega del personal mèdic d’atenció primària va tenir com a conseqüència la convocatòria d’una vaga, el novembre de 2018, que va ser secundada de manera massiva pel col·lectiu. L’acord per posar fi a la mobilització va incloure mesures (limitació de pacients assignats a cada professional i establiment d’un temps mínim per visita) per disminuir la sobrecàrrega assistencial dels metges i metgesses. Però, novament, l’ICS va incomplir les seves obligacions i compromisos i, el novembre de 2019, MC va interposar una nova denúncia davant Inspecció de Treball.

Ara, la pandèmia del coronavirus no ha fet més que empitjorar la situació del personal  facultatiu del primer nivell, sense que l’ICS hagi pres cap iniciativa ni hagi adoptat cap mesura per evitar les repercussions psicosocials d’un exercici professional sense límits, amb jornades extenuants, agendes inacabables i uns nivells alarmants d’esgotament i insatisfacció.

Per aquest motiu, el sindicat reclama a l’ICS que procedeixi a avaluar els riscos laborals dels facultatius, tenint en compte el nou risc derivat de la COVID que ha modificat substancialment les tasques, funcions, responsabilitats i obligacions dels professionals mèdics.

Així, MC demana a Inspecció de Treball que, amb caràcter urgent, insti l’ICS a fer una nova valoració dels llocs de treball, comprovant els riscos laborals i psicosocials dels seus treballadors i determinant les mesures concretes de prevenció que cal portar a terme per garantir la salut dels professionals. L’organització sol·licita, a més, que la nova avaluació expliciti  els límits en matèria de jornada, de pacients assignats a cada facultatiu, de visites incloses en les agendes assistencials, de temps mínim d’atenció (presencial, telemàtica i telefònica), així com del nombre màxim de pacients a atendre en una jornada laboral.