MC dona suport a la concentració que reclama la jubilació anticipada voluntària dels professionals sanitaris

Jubilació mèdica

Metges de Catalunya (MC) trasllada el seu suport als professionals que aquest divendres es manifesten a Madrid, convocats per la Plataforma Jubilación Anticipada Voluntaria en Instituciones Sanitarias (JAVIISS), per reclamar que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) implementi mesures que possibilitin la jubilació dels treballadors sanitaris als 60 anys.

Com va demanar el sindicat el desembre passat, la plataforma defensa que el personal dels centres sanitaris i sociosanitaris comptin amb coeficients reductors per raons de penositat, perillositat, toxicitat i insalubritat de les condicions del treball, de manera que els sigui possible avançar voluntàriament la seva edat de jubilació als 60 anys, sense penalització econòmica.

A més de l’establiment dels mecanismes reductors, MC vol que tot el temps de treball dels facultatius es tingui en compte a efectes de cotització a la Seguretat Social. Així, ja sigui per avançar l’edat del retir o per augmentar l’import de la pensió, en el càlcul de la jubilació també s’haurien d’incloure les jornades d’atenció continuada realitzades durant la vida laboral.

A principis d’any, el sindicat mèdic i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) van fer un comunicat conjunt en què reclamaven aquestes mateixes millores en les condicions de jubilació del personal facultatiu i instaven les organitzacions mèdiques del conjunt de l’Estat a treballar conjuntament per assolir l’objectiu compartit de dignificar la retirada dels metges i metgesses. En aquest sentit, MC ja ha iniciat contactes amb els grups parlamentaris per abordar les reformes necessàries en matèria de jubilació.