MC dona suport al CTESC en la seva petició al Govern d’establir un pla de xoc per reduir les llistes d’espera

Metges fan una prova diagnòstica a un pacient

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha presentat aquesta setmana la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2021, un document que recull diverses recomanacions de l’òrgan consultiu per al Govern. Entre elles, destaca la de crear un pla de xoc per reduir les llistes d’espera al sistema sanitari públic, una petició a la qual Metges de Catalunya (MC) dona el seu suport, ja que es tracta d’una “necessitat urgent” que s’arrossega des de l’inici de les retallades i a la qual cal posar solució d’immediat.

Segons dades del Departament de Salut, al desembre de 2020 la xifra de pacients en espera de primeres visites de consultes externes era de 356.502 –un 28,2% menys que l’any anterior per la reducció de l’activitat durant la pandèmia–, la de proves diagnòstiques era de 139.123 (-5,4%) i la d’intervencions quirúrgiques, de 144.652 (-20,2%). Un any més tard, aquestes xifres havien crescut un 16,75% (416.200), un 15,12% (160.164) i un 12,17% (162.260), respectivament, tornant a valors similars als dels darrers anys prepandèmia.

La progressiva recuperació de l’activitat assistencial ordinària dels últims mesos ha permès reduir el nombre de pacients que esperen per fer-se una prova diagnòstica o una operació quirúrgica fins els 133.018 (-16,95%) i els 139.336 (-14,13%), respectivament, segons les dades del Servei Català de la Salut (CatSalut) més recents –corresponents al mes de juny de 2022–. No obstant, aquestes indiquen que l’espera per a les consultes externes d’especialitats s’ha mantingut a l’alça i actualment és de 442.308 persones, un 6,27% més que al desembre de 2021. 

D’altra banda, l’organització sindical adverteix que el temps mitjà d’espera per a una primera visita amb un facultatiu especialista hospitalari al territori és de 81 dies, un període de temps “insostenible” perquè pot provocar que molts diagnòstics arribin “massa tard”. Això és un greu problema que pot desencadenar en una situació encara més crítica, ja que perllonga la cura dels pacients i, en alguns casos, pot agreujar el seu estat de salut.

El sindicat mèdic recorda que totes aquestes xifres són conseqüència de les retallades i l’infrafinançament que pateix la sanitat pública catalana des de fa més d’una dècada, de manera que la solució passaria per incrementar el pressupost de Salut. En aquest sentit, MC insta a la Generalitat a fer cas de les recomanacions del CTESC i establir “urgentment” un pla de xoc que reverteixi la situació de les llistes d‘espera, destinant més pressupost per poder contractar a més personal i, així, abordar la demanda assistencial de tota la població amb major brevetat.