MC exigeix a Salut que obeeixi l’ordre judicial i proporcioni als facultatius els equips de protecció contra el coronavirus

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Metges de Catalunya (MC) exigeix al Departament de Salut que doni compliment immediat a l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que aquest dimarts ha estimat la petició de mesures cautelars sol·licitada pel sindicat i ha ordenat a la conselleria, a l'Institut Català de la Salut (ICS), al Servei Català de la Salut (CatSalut) i a la trentena d'entitats sanitàries concertades demandades per l’organització que subministrin al personal facultatiu els equips de protecció individual (EPI) necessaris per front "en condicions de seguretat" a la pandèmia del nou coronavirus SARS-CoV-2.

El sindicat mèdic remarca que des de l’inici l’actual emergència sanitària ha requerit a Salut “per totes les vies possibles” la provisió de materials adequats, segons la normativa de salut laboral i les evidències constatades sobre les formes de contagi del coronavirus, per protegir tots els professionals i no exposar-los a un risc major que posi en perill la salut individual i que deixi en escac el sistema sanitari per la gran quantitat de treballadors contagiats.

"Lamentablement, la reacció de Salut ha estat rebaixar el nivell de protecció exigible, protocol rere protocol", afirma MC, que afegeix que "la manca de materials pels errors en la planificació de la crisi, no pot ser un pretext o una excusa. És l’obligació de l’Administració moure cel i terra per obtenir els equips de protecció i lliurar-los a tots els centres que els requereixin". En aquest sentit, l’organització recorda que l’increment de contagis de professionals sanitaris a Catalunya és exponencial i superior a la mitjana del conjunt de l’Estat.

D’altra banda, tal com va plantejar en la seva demanda, el sindicat considera que la provisió dels EPI s’ha de fer extensiva a tots els professionals de l’àmbit sanitari, segons el nivell de protecció i el material que precisa cada lloc de treball.

> Auto del TSJC