MC inicia una campanya per a reclamar a l’ICS el reconeixement dels nivells de carrera professional assolits a altres centres

Campanya de reclamació dels nivells de carrera professional

El proper dijous 1 de desembre, Metges de Catalunya (MC) posarà en marxa una campanya per a reclamar a l’Institut Català de la Salut (ICS) el reconeixement dels diferents nivells de carrera professional, així com els seus corresponents complements retributius. Podran sol·licitar-ho tots aquells facultatius i facultatives que hagin assolit els mèrits i el temps exigits, independentment dels centres on hagin treballat anteriorment. 

Des del sindicat mèdic defensem que tothom que treballi a l’ICS i prèviament hagi exercit la professió en algun altre centre públic o concertat, durant almenys cinc anys, podrà sol·licitar el primer nivell de carrera –o superior, en funció dels anys d’experiència–, sempre que hagi assolit també els mèrits requerits.  

El primer pas que caldrà que porti a terme qui vulgui reclamar la carrera professional és presentar la petició formal entre l’1 i el 31 de desembre de 2022 a partir de la sol·licitud telemàtica que facilita l’ICS. Recordeu que és imprescindible demanar tots els nivells de carrera als que es tingui dret segons el temps treballat, de manera que si algú ha obtingut el primer nivell i disposa dels mèrits i el temps requerits per a demanar, per exemple, el tercer nivell, haurà de reclamar tant el segon com el tercer. Aquest procediment serà necessari per a poder interposar la reclamació.

Un cop feta la sol·licitud inicial, els metges i metgesses que estiguin interessats en interposar la reclamació jurídica hauran de contactar amb el sindicat a través del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat, des d’on se’ls informarà sobre el procediment.