MC posa en valor la posició dels col·legis mèdics a favor de la desburocratització del procés assistencial

Metges de Catalunya (MC) veu amb bons ulls el document de posició “Desburocratitzar el procés assistencial. Una proposta per millorar el temps dedicat a l’assistència als pacients” del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), en què aquesta corporació mèdica insta el Departament de Salut a crear un grup de treball “de manera imminent” per revisar quines tasques burocràtiques es poden suprimir, simplificar o delegar als nous perfils professionals, especialment els administratius sanitaris i els assistents clínics.

La petició col·legial, que se suma a les reclamacions reiterades del sindicat per minimitzar al màxim les feines sense valor clínic en les consultes mèdiques de l’atenció primària, al·ludeix al Codi de Deontologia que determina que el personal facultatiu ha de prioritzar l’activitat assistencial directa per davant dels tràmits administratius. “El temps que els professionals dediquen als pacients és un recurs molt preuat, però, a la pràctica, es veu minvat de manera molt important pels procediments burocràtics”, afirma el CCMC. 

És per això que assenyala que aquests tràmits comprometen el temps d’ocupació de la plantilla facultativa a l’activitat assistencial per a la millora de la salut de les persones i suposen un malbaratament de recursos públics. També adverteix que generen un clima que afecta l’“escassa” autoestima dels professionals i dels equips.  

En conseqüència, proposa que les activitats redundants, reiteratives i que no aportin cap millora o valor ni al pacient ni al sistema se suprimeixin, i les que es puguin fer amb recursos informàtics, sistemes de registre o amb la participació d’altres professionals es resolguin fora dels circuïts assistencials.

A banda, el CCMC formula diferents propostes per canviar la gestió de tràmits com incapacitats laborals, receptes mèdiques, informes, derivacions o notificacions i registres que, actualment, ocasionen molta càrrega de treball burocràtic en els centres sanitaris.

COVID-19
MC porta anys reclamant la “desburocratització real” de l’atenció primària, però, arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, ha accentuat la seva pressió sobre els responsables sanitaris perquè eliminin de les consultes presencials i telemàtiques les tasques sense valor assistencial.

Paral·lelament, el sindicat ha fet una crida a la plantilla mèdica perquè prioritzi l’activitat clínica davant l’allau de burocràcia causada per les peticions de baixes laborals, que ha desbordat els centres de salut en algunes fases de la pandèmia.

Aquestes reivindicacions també s’han reproduït en l’àmbit de les societats científiques i entitats d’atenció primària, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol, les quals han expressat que els processos de burocratització continuen sent un “llast importantíssim” en el dia a dia del personal facultatiu.