La petició de MC per desburocratitzar les consultes d’atenció primària es reprodueix a les societats científiques

Societats científiques i entitats d’atenció primària, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol, estan demanant aquests últims dies a les administracions públiques que minimitzin al màxim els processos burocràtics sense valor clínic en les consultes mèdiques per evitar el bloqueig de l’assistència sanitària, com ja ha reclamat Metges de Catalunya (MC).

Una de les darreres en fer-ho ha estat la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) que, en un comunicat, ha sol·licitat un nou sistema que agilitzi la gestió de les incapacitats temporals (IT) de curta durada i, en els casos d’infecció per COVID-19, l’establiment de la declaració autoresponsable del treballador a l’empresa o mútua que assumiria directament la gestió de les absències fins a set dies, sense necessitat de la intermediació del metge o la metgessa del sistema públic de salut.

Per la seva part, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) també ha fet públic un posicionament, en què assenyala que “els processos de burocratització continuen sent un llast importantíssim en el dia a dia del metge de família, un malbaratament de recursos públics i una pèrdua de valor de l’acte [mèdic]”. Segons l’associació, el màxim exponent d’aquesta ineficiència crònica el representa l’“actual gestió de la IT”.

Igualment, el Foro de Médicos de Atención Primària ha denunciat aquest dilluns el col·lapse dels centres de salut per la mala gestió de la sisena onada de la pandèmia i, en concret, pel procés de tramitació de la IT de pacients amb infecció per COVID-19, “la majoria dels quals per casos lleus o asimptomàtics que s’han fet un autotest i no requereixen d’assistència directa”.

MC, al igual de les organitzacions científiques, reclama des de fa temps la “desburocratització real” del primer nivell assistencial i, fins i tot, ha arribat a demanar l’eliminació de la gestió presencial i telemàtica dels tràmits que no aporten cap valor assistencial a la consulta mèdica, com els justificants, les baixes de curta durada per problemes de salut banals o els informes i certificats no relacionats amb necessitats reals en salut.

En el context de la pandèmia i davant l’allau de peticions de baixes laborals, el sindicat ha fet recentment una “crida urgent” al personal facultatiu perquè prioritzi les consultes clíniques citades en les agendes i l’atenció a les persones malaltes de SARS-CoV-2, i, per contra, posposi la gestió de les IT fins a la conclusió de les visites, “sempre que sigui possible i sense sobrepassar la jornada laboral establerta”. En cas contrari, aconsella als professionals que “traslladin les consultes no resoltes i les baixes laborals pendents a les direccions dels equips d’atenció primària (EAP) perquè es reprogramin”.