MC presentarà una proposta a patronals i sindicats per millorar les condicions laborals de totes les treballadores de la sanitat concertada

MIR protestant contra les retallades

Metges de Catalunya (MC) presentarà aquest dijous una proposta a les patronals i sindicats de la comissió negociadora del conveni SISCAT per fer extensives les millores laborals i retributives pactades en l’acord de sortida de vaga del 15 de febrer al conjunt de treballadores i treballadors del sistema sanitari concertat.
 
El sindicat mèdic, que compta amb el vistiplau dels representants empresarials per tirar endavant la proposta, espera que aquesta vegada CCOO, UGT i SATSE tinguin “amplitud de mires” i donin un vot afirmatiu a l’aplicació de les mesures pactades per MC perquè ofereixen millores “objectives” de les condicions laborals dels col·lectius amb més necessitat de protecció, com són les dones embarassades, els residents o el personal amb reducció de jornada per tenir cura d’un fill o familiar.    

Les mesures incloses en l’acord de sortida de vaga que el sindicat mèdic proposa que facin seves les altres formacions de la comissió negociadora del conveni perquè en siguin beneficiàries totes les persones treballadores de la sanitat concertada són les següents:

  • Neutralització del descompte salarial del 5% al personal de tots els grups professionals amb contracte de formació especialitzada pel sistema de residència (EIR, LLIR, MIR, PIR, FIR...).
  • Disminució proporcional de la jornada complementària d’atenció continuada al personal que gaudeix de reducció de jornada per tenir cura d’un fill o d’un familiar.
  • Possibilitat d’exempció de fer guàrdies de presència física a tot el personal gestant a partir de la 20a setmana d’embaràs.
  • Percepció del 100% de les retribucions fixes i periòdiques (inclosa la mitjana de les guàrdies dels 12 mesos anteriors) en la prestació per permís de maternitat i per risc durant l’embaràs o lactància natural.
  • Millores en la regulació i retribució de les jornades d’atenció continuada localitzada, inclòs el personal d’infermeria.