MC qualifica d’“insuficient” l’augment de dues places MIR de medicina familiar i comunitària a Catalunya

dimarts, 18 setembre, 2018

Catalunya ofereix enguany dues places més de formació de medicina familiar i comunitària (292 places en total) pel sistema de residència respecte a la convocatòria de l’any passat, una xifra del tot “insuficient” per al secretari del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya (MC), Óscar Pablos, tenint en compte el nombre de jubilacions que es produiran al llarg dels propers 10 anys. Malgrat tot, precisa: “El problema no és tan sols quantitatiu, sinó també qualitatiu. Si no millorem les condicions de l’exercici de l’atenció primària, de res servirà augmentar il·limitadament l’oferta MIR de medicina familiar, ja que és molt poc atractiva”.

Pablos recorda que aquesta especialitat va ser la darrera en esgotar les seves places en el procés d’elecció MIR del curs passat. “Això demostra que té molt poca reputació entre els futurs especialistes”, explica. Els motius són evidents: la sobrecàrrega continuada de treball, la precarietat laboral i les poques perspectives de desenvolupament professional per als facultatius d’atenció primària que “estan portant al precipici el primer nivell assistencial”.

Globalment, la sanitat catalana ofereix 1.130 places de formació sanitària especialitzada per a metges, farmacèutics, psicòlegs, químics, biòlegs i físics, 41 places més que fa un any, el que representa un increment del 3,8%. Segons la convocatòria publicada aquest 14 de setembre al Boletín Oficial del Estado (BOE), les especialitats que més incrementen la seva dotació formativa, tot i que d’una manera molt escassa, són anestesiologia i reanimació, farmàcia hospitalària i psiquiatria. La resta, es mantenen molt estables. 

Catalunya és la tercera comunitat amb més oferta per darrera de Madrid (1.336 places) i Andalusia (1.195). A tot l’Estat espanyol, s’ofereixen 7.310 places de formació sanitària (sense comptar les d’infermeria) aquest curs, 319 més que en la convocatòria 2017-2018, és a dir, un 4,6% més. 

Proves selectives
Les proves selectives d’accés per a totes les titulacions tindran lloc el dissabte 2 de febrer de 2019 i comptaran amb 225 preguntes d’elecció múltiple més 10 de reserva. Els aspirants disposaran de cinc hores per resoldre l’exercici. Només superaran la prova, les persones que hagin obtingut una valoració particular igual o superior al 35% de la mitjana aritmètica dels 10 millors exàmens en cada titulació. La resta de participants seran eliminats i no obtindran número d’ordre per elegir plaça.

El termini per a la presentació de sol·licituds per optar a les places de formació sanitària especialitzada s’ha obert aquest dilluns, 17 de setembre, i es tanca el dimecres, 26 de setembre.

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 17 al 26 de setembre de 2018, ambdós inclosos.
 • Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: a partir de l’14 de novembre de 2018.
 • Exhibició de les relacions definitives d'admesos: a partir del 27 de desembre de 2018.
 • Data de l'exercici: dissabte, 2 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les plantilles de respostes correctes: a partir del 5 de febrer de 2019.
 • Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes: dies 6, 7 i 8 de febrer de 2019.
 • Reunió de les comissions qualificadores per resoldre les reclamacions presentades: 18 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les relacions provisionals de resultats: a partir del 25 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: a partir del 21 de març de 2019.
 • Actes d'assignació de places: a partir del 22 d'abril de 2019, d’acord amb el calendari que aprovarà la Direcció General d’Ordenació Professional.
 • Termini per a la incorporació: 27 i 28 de maig de 2019, ambdós inclosos.