MC reclama a l’ICS que faci “l’impossible” perquè s’adjudiquin els nivells de carrera professional de 2019

Carrera professional 2019

Metges de Catalunya (MC) insta l’Institut Català de la Salut (ICS) a fer tot allò que sigui possible perquè les sol·licituds de carrera professional presentades l’any 2018 siguin avaluades i reconegudes. El sindicat mèdic fa aquesta reclamació després que la Direcció de Persones i Desenvolupament Professional de l’empresa pública ha comunicat als sol·licitants d’aquest complement que han de tornar a presentar el requeriment en la campanya ordinària de l’any 2020, ja que encara no s’han resolt les sol·licituds de la campanya anterior.

Segons ha informat l’entitat a les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat, la gerència de l’ICS ha demanat que el projecte de pressupost del Departament Salut per a l’any 2020 inclogui els recursos necessaris per abonar el complement de carrera professional al personal que ho va demanar el desembre de l’any passat. No obstant això, aquesta possibilitat està condicionada a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2020.

MC recorda que l’acord de sortida de vaga dels facultatius d’atenció primària, signat el 29 de novembre de 2018, incloïa, de manera explícita, el compromís de l’ICS a fer els tràmits necessaris per eliminar les restriccions pressupostàries que limiten la carrera professional del personal estatutari. Així doncs, MC exigeix a l’entitat que “mogui cel i terra” perquè els treballadors no pateixin un endarreriment en la percepció del complement retributiu vinculat al nivell de carrera professional. A més, afegeix que l’ICS ha de donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem que reconeix el dret del personal amb contracte d’interinitat i un mínim de cinc anys de prestació de serveis a accedir al sistema de carrera i a percebre la compensació econòmica. “No és acceptable que després d’un any, amb un acord signat i amb una sentència jurídica ferma, es deixi en l’aire un dels principals sistemes d’incentivació i reconeixement del desenvolupament professional”, assevera el sindicat.  

Amb tot, MC recomana als facultatius fixos i interins que van demanar la carrera professional a finals de l’any 2018 que, de manera preventiva, presentin la sol·licitud del primer, segon, tercer i quart nivell de carrera en la convocatòria ordinària de l’any 2020. El període s’obre el dia 1 de desembre de 2019 i finalitza el dia 31, ambdós inclosos.
 
Tant els professionals que van presentar la sol·licitud l’any 2018 com els que ho demanen per primera vegada, han de registrar la petició mitjançant el mòdul ‘Carrera professional’ de l’aplicació Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) de l’ICS, on cal estar registrat. En la sol·licitud telemàtica s’han d’incloure tots els mèrits al·legats per assolir el nivell de carrera demanat. L’aplicació per presentar la petició la també està disponible a la intranet de l’ICS.


Acord de sortida de vaga
Sobre les retribucions

Acord de sortida de vaga