MC reclama el prorrateig de les guàrdies en la nòmina de vacances per als facultatius de l’ICS

Demanda nòmina de vacances ICS

Seguint el camí marcat per la sentència del Tribunal Suprem del passat mes de juliol que va condemnar les empreses sanitàries de la xarxa concertada a incloure en la retribució de les vacances l’import mitjà de les guàrdies realitzades pels facultatius, ja que es tracta d’un concepte salarial habitual, Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dimarts una petició a l’Institut Català de la Salut (ICS) per tal que, en defensa dels interessos dels afiliats de l’organització, reconegui el mateix dret al personal mèdic que treballa en la principal empresa pública de la sanitat catalana.

Emparant-se en la Directiva 2003/88 de la UE sobre les vacances anuals retribuïdes, el sindicat demana que, tant els facultatius que presten serveis en hospitals públics com els que ho fan en centres d’atenció primària de l’ICS, mantinguin el mateix nivell de retribució durant tot l’any. Així, la petició passa perquè en els períodes de vacances els professionals percebin el prorrateig dels imports que en la nòmina apareixen de manera habitual sota l’epígraf “atenció continuada”, així com dels complements salarials que normalment es perceben durant la prestació efectiva de serveis.

L’organització espera que l’ICS s’avingui a acceptar la legislació internacional i la jurisprudència nacional, estatal i europea, que assenyala el dret de les persones treballadores a percebre la retribució normal o mitjana en la nòmina de vacances, perquè no sigui necessari obrir una via judicial que podria comportar un endarreriment en el reconeixement d’un dret plenament consolidat en diferents sectors professionals.

Reclamacions individuals
En paral·lel a la petició, MC engegarà una campanya de reclamacions individuals adreçada als afiliats de l’organització que treballin a l’ICS. Per mitjà d’aquesta reclamació, els facultatius podran demanar a l’entitat els endarreriments acumulats els últims cinc anys dels imports no abonats en concepte de guàrdies en les respectives nòmines de vacances.

El sindicat iniciarà el proper dilluns dia 10 de febrer la campanya per a la recollida de la documentació necessària per registrar la petició individual i s’encarregarà de quantificar l’import degut a cada professional. Les persones interessades a presentar la reclamació s’han de posar en contacte amb l’organització a través del correu electrònic demandavacancesics@metgesdecatalunya.cat.