MC se suma a la reivindicació d’una nova categoria professional superior per al personal facultatiu

Metges de Catalunya (MC) s’afegeix a les veus que reclamen una nova categoria professional superior, batejada com a A plus, que reconegui l’exigent trajectòria formativa del personal facultatiu –sis anys d’estudis universitaris, un any de preparació del MIR i quatre o cinc anys d’especialització–, el seu desenvolupament professional continu, el seu lideratge i la seva major responsabilitat dins del sistema sanitari.

El sindicat considera que aquesta escalada en el model de classificació professional donaria resposta, en part, a la demanda constant dels metges i les metgesses d’un major reconeixement a les característiques especials de la professió i posaria més en valor l’exercici de la medicina. Aquest ascens vindria acompanyat d’un increment de sou que, segons càlculs del Centre d’Estudis del Sindicat Mèdic Andalús (SMA), seria d’uns 670 euros mensuals i situaria el personal facultatiu al nivell del col·lectiu de la magistratura. 

El debat de la reclassificació s’ha obert enmig del procés d’adequació de les categories professionals de l’àmbit sanitari al Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS, per les seves sigles en anglès) dels seus graus, amb l’objectiu d’adaptar-se al marc comunitari d’ensenyament superior sorgit després de la reforma del Pla de Bolonya. Des de 2014, els estudis universitaris de Medicina tenen el reconeixement de la categoria de Màster, amb 360 crèdits vinculats.

Ara, la discussió sobre l’A plus es traslladarà a les negociacions entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats per a una segona reforma més profunda de la llei de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, que fixa els criteris de classificació professional d’acord amb la funció desenvolupada, el nivell del títol exigit per a l’ingrés i el tipus de nomenament.