Recordatori de la campanya de MC per reclamar el pagament de les guàrdies durant les baixes laborals

Reclamació baixes guàrdies

Metges de Catalunya (MC) recorda als seus afiliats i afiliades que el sindicat manté oberta la campanya de reclamació jurídica per demanar que, durant els períodes de baixa per incapacitat temporal, per suspensió del contracte per risc durant l'embaràs i també en els períodes de permís de maternitat i paternitat, es percebin les retribucions fixes i periòdiques que formen part de la remuneració habitual dels facultatius. El desembre de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) va sentenciar que les guàrdies de presència física o localitzada, obligatòries per al personal mèdic, són part del sou normal i ordinari i s’han d’incloure en el complement que, en funció dels acords o del conveni col·lectiu, abonen les empreses per incrementar el subsidi bàsic de la Seguretat Social.

Des d’aleshores, el sindicat ha guanyat diferents sentències que han condemnat les empreses a abonar les quantitats no percebudes durant la baixa. És per aquest motiu que MC anima el personal facultatiu que es trobi en alguna de les situacions de baixa anteriorment descrites a reclamar la percepció d’aquests ingressos fins a assolir la retribució habitual.

Els professionals interessats en presentar la reclamació s’han de posar en contacte amb el sindicat per mitjà del correu electrònic lex@metgesdecatalunya.cat des del qual s’informarà del procediment a seguir. L’organització recomana que el contacte es realitzi des del moment de rebre la baixa. Amb tot, si aquesta és antiga, MC també aconsella que es presenti la reclamació.