Resum de les propostes de salut dels programes electorals del 27S

El proper diumenge 27 de setembre, 5,5 milions de catalans estan cridats a participar en les eleccions al Parlament de Catalunya 2015. Es tracta d’uns comicis diferents en què la clau nacional se superposa a la resta d’aspectes habituals del debat electoral i les propostes programàtiques. Tot i així, després de cinc anys consecutius d’ajustos i retallades; després de notòries polèmiques pel que, per a uns, és un procés de desmantellament i privatització i, per a altres, una instrumentalització política de la sanitat pública; després d’escàndols de presumpta corrupció en l’àmbit sanitari i de comissions parlamentàries d’investigació, el sistema públic de salut es fa un forat en els programes electorals dels set partits que concorren a aquestes eleccions.

Amb més o menys detall, amb propostes concretes o simples declaracions d’intencions, totes les formacions dediquen una part dels seus programes a la política sanitària que ha de reconduir el sistema als nivells de finançament, capacitat i qualitat anteriors a la crisi econòmica i a les retallades.

Metges de Catalunya (MC) presenta un resum de les propostes més destacades de cada partit en l’àmbit de la salut, segons s’extreuen dels seus respectius programes. No hi són totes, però sí que hi són les que el sindicat mèdic considera més rellevants per al futur immediat del sistema sanitari català i dels seus professionals.


Junts pel Sí Junts pel Sí (JxSí)
La candidatura que agrupa CDC, ERC i membres d’entitats sobiranistes i culturals de Catalunya, defineix un sistema de salut de cobertura pública universal, amb una cartera de serveis sostenible, equitativa i d’excel·lència basada en criteris de cost-eficiència.

JxSí afirma que aplicarà mesures que afavoreixin les professions sanitàries i crearà un marc normatiu (en l’ordenament jurídic del nou Estat Català) que aprofundeixi en la millora dels instruments de gestió i avaluació del sistema basats en la transparència i la independència.

Mentre es debaten els canvis i millores necessàries per quan s’assoleixi aquest nou Estat, JxSí aposta pel manteniment del model sanitari actual. El nou model s’ha de definir amb un pacte polític i de sector que s’orienti a establir un sistema de salut públic, universal, equitatiu i de qualitat, finançat pels impostos, que integri els serveis de salut i els sociosanitaris.

Pel que fa al finançament, JxSí, es compromet a millorar el pressupost de Salut per reduir el diferencial de despesa respecte a la UE-15 i a destinar més recursos per a l’atenció primària.

La candidatura sobiranista afirma que cercarà fórmules per a la recuperació de les condicions de treball dels professionals i per a la seva participació en la governança dels centres.

La paraula ‘salut’ apareix 55 vegades en el programa de JxSí.

La paraula ‘sanitat’ apareix 11 vegades en el programa de JxSí.

Programa complet de Junts pel Sí


CUP Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
La CUP planteja al seu programa un canvi total de model que passa perquè tot el sistema sanitari sigui de gestió pública directa. En aquest sentit, aposta per la derogació dels acords i convenis amb entitats privades perquè el sistema sigui 100% públic, de propietat i provisió. El model sanitari de la CUP és de control comunitari i sotmès a l’interès públic, per aquest motiu exclou la participació d’empreses amb ànim de lucre.

L’esquerra alternativa independentista presenta un programa de nacionalització dels serveis públics que comença per revertir el processos de privatització i desmantellament del sistema sanitari, i per aturar projectes com el consorci sanitari de Lleida, els plans funcionals de Tarragona i Terres de l’Ebre, el projecte CIMS de Girona, el pla VISC+ i la instrucció 5/2015 que permet l’activitat privada als centres del SISCAT.

Respecte a les llistes d’espera, la CUP preveu implantar un pla de xoc per reduir-les a la meitat obrint llits, serveis i quiròfans i ampliant la plantilla de professionals.

El model sanitari de la CUP es defineix en una nova Llei General de Salut de Catalunya que s’elabora amb la participació de tots els agents del sector i que situa l’atenció primària com a espai central de la planificació en salut, amb els CUAPs oberts 24 hores. Aquest nou model compte exclusivament amb treballadors públics i fa desaparèixer les patronals sanitàries.

La paraula ‘salut’ apareix 18 vegades en el programa de la CUP.

La paraula ‘sanitat’ apareix 10 vegades en el programa de la CUP.

Programa complet de la CUP


C's Ciutadans (C’s)
El sistema sanitari de C’s respecta la participació de les empreses  privades i els mutualistes, però amb els seus propis recursos i assumint  íntegrament els riscos. El partit defensa que la separació entre la sanitat  pública i privada sigui clara i per aquest motiu planteja integrar els  centres concertats com a públics a efectes del pressupost de Salut.

El programa de C’s preveu reformes per reforçar la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió i per promoure l’estalvi i les economies d’escala. A més, vol revisar els criteris d’adjudicació de serveis als centres del SISCAT prioritzant els centres de l’ICS i els concertats sense ànim lucre, de manera que no es destini finançament públic per a la realització d’activitat privada quan hi hagi recursos públics infrautilitzats o quan suposi retardar l’activitat de l’assistència pública.

C’s proposa eliminar organismes del Departament de Salut sense valor assistencial afegit i amb aquest estalvi augmentar el pressupost (especialment el d’atenció primària) fins als nivells de despesa per càpita dels països del nostre entorn. A més, planteja reorganitzar els serveis i hospitals per concentrar l’activitat, obrir quiròfans a les tardes i establir un temps màxim d’espera als serveis d’urgències, tant per ser atès com per a l’estada màxima al box fins a ser ingressat a planta.

Pel que fa als professionals sanitaris, C’s promet millorar les condicions laborals i salarials, equiparant-les a la mitjana europea. La millora estaria associada a l’assoliment d’objectius de productivitat que comportarien incentius i fomentarien la dedicació exclusiva al servei públic. La contractació de nous treballadors descentralitzada i la participació d’aquests en la gestió i en la definició de la cartera de serveis també forment part de les propostes del partit.

El programa de salut de C’s abasta també l’àmbit estatal i proposa harmonitzar els sistemes sanitaris autonòmics perquè no hi hagi diferències de cobertura entre territoris, crear una targeta sanitària espanyola i dotar de més poder al Consell Interterritorial del SNS.

*No ha estat possible comptabilitzar el nombre de vegades que apareixen les paraules ‘salut’ i ‘sanitat’ en el programa de C’s a causa del format del document.

Programa complet de C’s
 

Catalunya Sí Que Es Pot Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP)
La candidatura de confluència de Podem, ICV, EUiA i Equo proposa  augmentar el percentatge del PIB dedicat a sanitat fins a nivells  europeus. Així, diuen, també es podrien recuperar les condicions laborals  i els sous anteriors a la crisi.

El model sanitari de CSQEP és públic, universal i equitatiu, per aquest  motiu no aplica el RD 16/2012, recupera els serveis externalitzats i  suprimeix els prepagaments farmacèutics. Aquest model quedaria definit en una nova Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC).

La candidatura d’esquerres planteja un pla de xoc contra les llistes d’espera que doni més control a l’AP, reobri llits, quiròfans i serveis i aturi les derivacions de recursos i pacients dels serveis públics als privats amb ànim de lucre que quedarien exclosos dels concerts i convenis subscrits amb el CatSalut.

CSQEP promet recuperar en tres anys les pèrdues generades per les retallades i incrementar el pressupost de primària fins al 17% del total de Salut el 2016 i fins al 25% a mig termini. També proposa la recuperació del personal i la seva participació en la gestió com a garantia de control i transparència.

La paraula ‘salut’ apareix 179 vegades al programa de CSQEP.

La paraula ‘sanitat’ apareix 27 vegades al programa de CSQEP.

Programa complet de CSQEP


PSC Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
El PSC vol una sanitat universal i equitativa amb una atenció primària  enfortida i amb més capacitat resolutiva. El partit proposa un pla de xoc  contra les llistes d’espera, l’establiment de la figura del Defensor del  Pacient a cada centre hospitalari i noves mesures per a la transparència i  el retiment de comptes.

El model sanitari socialista es basa en una nova Llei de Salut de  Catalunya que limiti les empreses privades no sanitàries a línies de serveis no sanitaris, que simplifiqui l’administració sanitària i que defineixi codis ètics per als gestors i els professionals i un nou marc normatiu sobre incompatibilitats d’alts càrrecs.

El PSC promet blindar l’ICS, no obrir més concursos per gestionar àrees bàsiques de salut i reclamar a l’Estat el traspàs del patrimoni de la Seguretat Social de tots els centres.

Respecte als professionals sanitaris, defensa la recuperació de les condicions laborals i salarials, l’establiment d’un sistema comú de carrera professional i d’un nou model retributiu fixant una proporció màxima d’1 a 10 entre el seu més baix i el més alt.

La paraula ‘salut’ apareix 27 vegades en el programa del PSC.

La paraula ‘sanitat’ apareix 1 vegada en el programa del PSC.

Programa complet del PSC


PP Partit Popular de Catalunya (PP)
El PP promet destinar més del 80% de la despesa no financera disponible  a Educació, Sanitat, Serveis Socials i dependència. Advoca pel dret del  pacient a la segona opinió mèdica i proposa que la contractació  d’assegurances sanitàries privades es pugui desgravar un 20% en la  declaració de la renda.

El partit del govern central planteja un reforç de la sanitat pública per  oferir terminis d’espera raonables i proposa un pla de reordenació de les urgències i una partida extraordinària per a la seva descongestió.

Pel que fa als treballadors del sistema, preveu un pla de carrera professional per a cada nivell amb criteris de promoció, trasllat i retribució, i una llei de racionalització de sous d’alts càrrecs que eviti el cobrament de dietes per reunions i limiti els salaris dels directius.

La paraula ‘salut’ apareix 1 vegada en el programa del PP.

La paraula ‘sanitat’ apareix 4 vegades en el programa del PP.

Programa complet del PP


UDCUnió Democràtica de Catalunya (UDC)
Després de 37 anys d'aliança amb CDC, UDC concorrerà per primer cop en solitari a les eleccions catalanes. El seu programa electoral de salut dóna continuïtat al model sanitari actual amb col·laboració publicoprivada i més protagonisme a les entitats d’assegurança privada, oferint una desgravació fiscal per la subscripció de pòlisses.

UDC vol reforçar el dret dels pacients a triar metge i infermera i el dels professionals a participar en la gestió. Per augmentar el finançament, planteja la reclamació d’aportacions econòmiques a l’Estat espanyol per poder desenvolupar plenament les competències.

La lluita contra la precarietat dels professionals, l’establiment d’un marc retributiu equiparable a la mitjana europea i la potenciació del Consell Assessor de la Professió Mèdica i d’Infermeria també formen part de les mesures de UDC.

La paraula ‘salut’ apareix 22 vegades en el programa d’UDC.

La paraula ‘sanitat’ apareix 4 vegades en el programa d’UDC.

Programa complet d’UDC

 

[QUADRE COMPARATIU DE MESURES DESTACADES]