S’inicia el termini per sol·licitar el reconeixement dels nivells de carrera professional amb les millores assolides al III Acord de l’ICS

Bates de metges i metgesses de l'ICS

Aquest divendres, 1 de desembre, s’inicia el termini perquè el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) demani el reconeixement dels nivells de carrera professional i els seus corresponents complements retributius. Com cada any, les sol·licituds s’han de realitzar per via telemàtica, a través de l’aplicació Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), i el termini per presentar-les finalitzarà el 31 de desembre.

Poden sol·licitar-ho tots els facultatius i facultatives que hagin assolit el temps i els mèrits exigits, essent necessari introduir-los en el mòdul Gestió de currículum de l’SGRH. Així mateix, és imprescindible demanar alhora tots els nivells de carrera als que es tingui dret. A conseqüència de la signatura del III Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat la setmana passada, però, hi ha diverses millores que cal tenir en compte. 

Anys de residència
Segons l’acord –signat també per Metges de Catalunya (MC)–, a partir d’aquest 2023 es reconeixen tots els anys efectivament treballats al sistema públic de salut al sol·licitar el primer o quart nivell de carrera. Tenint en compte que, per accedir-ne al primer, es requereix un any amb títol d’especialista o cinc anys d’experiència en qualsevol institució del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública (SISCAT), aquells que enguany hagin finalitzat una residència de cinc anys i compleixin els mèrits requerits ja poden demanar-lo. 

L’any 2024 s’afegirà el nou còmput del temps treballat als que sol·licitin el tercer nivell, i el 2025 serà d’aplicació a tots els nivells que es demanin. 

Anys treballats al SISCAT
D’altra banda, MC també ha aconseguit incloure en el nou acord laboral el reconeixement automàtic del nivell de carrera professional que acreditin els professionals facultatius provinents de la xarxa concertada. D’aquesta manera, als metges i metgesses del SISCAT que passin a prestar serveis a l’empresa pública –o ja ho estiguin fent com a personal estatutari– se’ls reconeixerà el mateix nivell de carrera professional que tinguin consolidat al sector concertat. Així mateix, per accedir a nous nivells de carrera, caldrà sumar a aquests anys el temps de serveis prestats a l’ICS per tal d’arribar al requisit de temps treballat exigit per a cada nivell. 

Increment del complement retributiu
Pel que fa al complement retributiu de carrera professional, aquest s’incrementa a partir del segon nivell. L’import del primer serà el mateix pels facultatius especialistes i pels titulats superiors sanitaris, mentre que el de la resta de nivells serà de 1.000€ anuals més per als especialistes.