La taula mèdica bilateral garanteix un reconeixement econòmic per a tots els facultatius d’atenció primària amb escreix de pacients

Protesta de Metges de Catalunya

Metges de Catalunya (MC) i el Departament de Salut han assolit un nou acord a la segona reunió de la taula mèdica bilateral celebrada aquest dimecres. Després de pactar l’increment del preu de l’hora de guàrdia dels residents, el sindicat ha garantit ara un reconeixement retributiu per al personal facultatiu dels centres d’atenció primària. Així, els professionals mèdics que voluntàriament acceptin qualsevol escreix del seu contingent de pacients (1.500 de mitjana per cada facultatiu) veuran reconegut el seu esforç amb un complement econòmic per excés d’activitat. Fins ara, els metges i metgesses que acceptaven incrementar la seva quantitat de pacients assignats només percebien el complement si assumien, com a mínim, un 10% d’usuaris nous a la cartera, de manera que els increments menors quedaven sense reconeixement. El pacte assolit garanteix el cobrament de la retribució, encara que l’augment de pacients no arribi al 10%.

El complement per escreix de pacients preveu cinc trams retributius possibles. Els facultatius dels CAP, de manera voluntària, poden acceptar un 10%, un 15%, un 20%, un 25% o un 33% més de pacients als seus contingents, amb un complement econòmic vinculat per a cada tram i un augment proporcional de la jornada de treball. Amb l'acord assolit a la taula es garanteix, per una banda, que tots els professionals amb escreix de pacients percebin, com a mínim, el complement previst per al 10%, i, de l'altra, que els que superin el llindar de percentatge de cada tram, automàticament cobrin la quantitat prevista per al tram següent.

Tot i que MC destaca que aquesta solució "no és la idònia" ni és "sostenible a llarg termini", perquè comporta més carrega de treball per als facultatius del primer nivell, l’organització valora que, "de manera transitòria i mentre no es defineixin mesures estructurals que permetin atraure i retenir professionals mèdics al sistema", el reconeixement econòmic pel sobreesforç realitzat per suplir el dèficit de personal és "just" i comporta una millora de les condicions retributives "més que merescuda".

D’altra banda, el sindicat també ha reclamat que l’activitat extraordinària (peonades) que realitzen els facultatius dels hospitals per reduir les llistes d’espera es flexibilitzi perquè sigui possible realitzar jornades parcials remunerades, amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida personal i laboral.

Preu de les guàrdies a l'ICS
La segona reunió de la taula mèdica bilateral també ha abordat altres qüestions, com l’extensió de la millora del preu de l’hora de guàrdia per als residents i adjunts de l’Institut Català de la Salut (ICS). MC ha demanat que s’agilitzi la implantació de la mesura "per no generar greuges" i ha apuntat la possibilitat d’introduir-la abans de l’aprovació del nou conveni de treball de l’ICS mitjançant un acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat. Així mateix, ha instat Salut a promoure que aquesta millora retributiva també arribi als centres sanitaris amb conveni col·lectiu propi, com l’Hospital de Sant de Pau o l’Hospital Clínic, perquè "no perdin capacitat d’atracció".

Pel que fa al pla de millora de l’accessibilitat, Salut ha informat el sindicat que, en el termini de dues setmanes, els 374 equips d’atenció primària del territori tindran a la seva disposició els recursos disponibles perquè els facultatius puguin realitzar les tasques previstes a l’anomenada ‘agenda de proactivitat’, destinada a reduir les peticions de visites per part dels pacients.

La propera reunió de la taula tindrà lloc el dia 31 de març. Entre altres qüestions, la tercera trobada establirà les bases del futur estudi de càrregues de treball del personal facultatiu del sistema públic de salut i analitzarà les mesures que han de facilitar la formació, docència i recerca del col·lectiu mèdic. A més, ambdues parts faran el seguiment de la implantació dels acords ja assolits.