MC aconsegueix que les DPO de 2021 del personal de la xarxa concertada es vinculin íntegrament a la gestió de la pandèmia

Les patronals de la xarxa sanitària concertada han acceptat la petició que va fer Metges de Catalunya (MC) el setembre passat de vincular íntegrament el complement variable per objectius (DPO) del personal per a l’any 2021 a la gestió de la pandèmia de COVID-19. Així ho han expressat aquest dimecres els representants empresarials, en el decurs de la reunió de la mesa negociadora del III Conveni Col·lectiu de Treball del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

D’aquesta manera, s’evita un greuge comparatiu amb els treballadors i les treballadores de l’Institut Català de la Salut (ICS) que, gràcies també a l’actuació de MC, tenen vinculades les DPO de 2021 a l’atenció a la COVID. El sindicat celebra la decisió de les patronals, perquè la pandèmia continua sent l’activitat assistencial prioritària dels serveis públics de salut i el repte principal del sistema sanitari.  

Conveni
Pel que fa a la negociació pròpiament dita del nou conveni col·lectiu, l’organització mèdica considera una “ofensa” i una “provocació” la proposta d’esborrany que ha presentat la part empresarial, ja que el text no inclou cap millora de les condicions laborals del personal sanitari, sinó que, fins i tot, les empitjora en algun aspecte com el de la flexibilitat laboral.

Així, MC ha expressat la seva posició ferma i clara de “no negociar cap conveni laboral a la baixa”, i, en vista de la incapacitat de les patronals de la sanitat concertada de proposar un acord digne, ha plantejat que els representants empresarials es retirin de la mesa negociadora per poder negociar directament amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

En espera de conèixer els pressupostos de la Generalitat per al 2022, les patronals s’han excusat argumentant que l’actual context econòmic els impedeix poder oferir millores laborals, atès que no disposen de finançament suficient.

Totes les parts s’han citat a una nova reunió a finals de novembre, amb la intenció d’avançar en la negociació d’aspectes menys vinculats amb qüestions econòmiques.