MC al·lega contra el projecte de decret que regula el procediment d’acreditació per a la prescripció infermera

Metges de Catalunya (MC) ha presentat aquest dimecres al·legacions contra el projecte de decret del Departament de Salut que ha de regular el procediment d’acreditació del personal d’infermeria per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d´ús humà, ja que considera que “no reuneix els requisits mínims d’exigència i rigor per garantir una atenció sanitària segura i de qualitat”.

El sindicat assenyala que la regulació per a l’acreditació de la prescripció infermera no pot limitar-se únicament a avalar un any d’experiència professional o bé superar un curs d’adaptació i demana que, com a mínim, aquests dos requisits siguin “successius i acumulatius”. És a dir, que Salut exigeixi una experiència professional mínima al personal d’infermeria i, alhora, la superació d’un programa formatiu complementari.

Pel que fa al requisit d’expertesa, el sindicat apunta que, “sense perjudici que el mínim d’un any és insuficient”, caldria preveure que l’acreditació fos vàlida “exclusivament” per a l’àrea d’especialitat infermera en què es certifiqués l’experiència professional, però no per a una altra de diferent, en el cas que el treballador canviés de servei. Si no fos així, l’organització adverteix dels riscos que podria comportar aquesta situació per als pacients atesos. 

Altrament, MC rebutja la possibilitat prevista en el projecte de decret de delegar l’exercici de l’oferta de formació complementària en les organitzacions professionals d’infermeria, “ja que avala l’establiment d’un sistema endogàmic d’acreditació, amb una manca de rigor evident”.

“No podem acceptar que sigui el mateix col·lectiu d’infermeria qui acabi decidint si les mateixes infermeres i infermers tenen els coneixements necessaris per a una qüestió tan transcendent com l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà”, lamenta el sindicat. “Aquesta possibilitat –afegeix– els converteix en jutge i part alhora, delegant el poder decisori a un col·lectiu que, precisament, ha d’acreditar-se prèviament per exercir aquestes facultats”.

Per evitar els riscos que comporta aquest “corporativisme endogàmic” i garantir uns “mínims de suficiència tècnica i científica”, l’organització considera “imprescindible” la presència del col·lectiu mèdic en l’exercici d’aquesta oferta d’activitats formatives, “atès que els metges són els únics professionals sanitaris que, per la seva titulació i sense necessitat d’acreditació prèvia, disposen dels coneixements necessaris per prescriure medicaments”.

Finalment, MC també al·lega sobre el procediment excepcional d’acreditació que, en contra de la voluntarietat del treballador, preveu crear un registre únic de tots els professionals d’infermeria que treballen en els centres del sistema sanitari integral d’utilització pública (SISCAT), els quals “es poden entendre acreditats per silenci administratiu”, si no expressen el contrari.