MC, atònit: una de les patronals del SISCAT no concep la jornada no assistencial per fer formació continuada

Metges de Catalunya (MC) ha defensat aquest dimecres el reconeixement de la formació continuada com a valor diferencial del personal que treballa en l’àmbit sanitari i ha proposat que el nou conveni del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) –en negociació des de principis de 2021– garanteixi un percentatge de jornada destinat a l’aprenentatge, la docència i la recerca no inferior al 30% de la jornada ordinària diària.

Ho ha plantejat en el marc d’una nova reunió de la mesa negociadora, però les patronals de la sanitat concertada han rebutjat la proposta. En concret, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) ha argüit que “no pot concebre la jornada no assistencial per fer formació o recerca”, davant l’estupefacció del sindicat mèdic que ha qualificat l’afirmació de “desafortunada”. 

MC sosté que la formació continuada s’ha de fer dins de la jornada laboral i s’ha de considerar temps de treball i, per això, es demana quina és la pretensió de les empreses sanitàries amb la seva negativa: “Què esperen? Que ens formem a costa del nostre temps lliure o, directament, no els interessa que tinguem les millors competències per exercir la nostra professió? Potser volen que visitem pacients de manera automatitzada com en una cadena de muntatge?”. 

Respecte a l’articulat sobre salut laboral, contractació i igualtat en el nou conveni, totes les parts s’han remès a les conclusions de les diferents comissions de treball que s’han constituït per debatre aquests aspectes. 

Finalment, el sindicat ha sol·licitat que les comissions que es puguin constituir en cada centre per tractar la casuística del solapament en els canvis de torns no es restringeixin només al personal d’infermeria, com passa actualment, sinó que s’estenguin a la resta de professionals de la salut. 

Al marge de les negociacions pel nou conveni, les forces sindicals han preguntat a les patronals pel termini d’aplicació de la pujada salarial addicional de l’1,5% per a tot el personal públic, que va aprovar aquest dimarts el Consell de Ministres del govern espanyol. De moment, les corporacions sanitàries no posen data al pagament i estan en espera de la reunió del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), que tindrà lloc el proper 21 de novembre, on previsiblement es tractarà aquest assumpte.