MC convoca vaga de facultatius a l’atenció primària de l’ICS els dies 13, 14, 15 i 16 d’octubre

Metges de Catalunya (MC) fa una crida als 5.900 facultatius d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) a secundar la vaga que ha convocat els dies 13, 14, 15 i 16 d’octubre per “salvar i evitar el desmantellament del primer nivell assistencial, causat per la desídia dels seus gestors”.
 
El sindicat ha acordat reprendre les mobilitzacions que ja va dur a terme a finals de 2018, perquè, malgrat els esforços i els requeriments constants que ha fet a l’ICS per resoldre la “situació límit” de l’atenció primària, “el procés de destrucció massiva de l’assistència i de les condicions laborals de la plantilla no s’ha aturat, sinó que ha anat a més”.

Davant d’aquesta “negligència” dels responsables de l’ICS que compta amb el “consentiment” del Departament de Salut, l’organització ha decidit plantar-se i expressar la seva “desesperació” amb una declaració de vaga, sota el lema “Prou! #SalvemlaPrimària. Solucions ja!”. 

MC exigeix a l’ICS el compliment íntegre de l’acord de sortida de vaga de 2018 que encara no s’ha desplegat en la seva totalitat i l’increment de la plantilla mèdica per poder donar resposta a les necessitats assistencials generades per la pandèmia de la COVID-19. A més, reclama la millora de les retribucions per tal de retenir i captar el talent mèdic, i, alhora, recuperar com a mínim el 30% del poder adquisitiu perdut pels professionals durant les retallades sanitàries, entre altres reivindicacions.

“Davant el maltractament continuat i descarat al qual estan sotmesos els facultatius i les facultatives d’atenció primària, no tenim cap altra via que l’enfrontament directe amb l’ICS per poder asseure’ns a negociar i aconseguir el reconeixement i el respecte que es mereix la nostra professió”, afirma el sindicat. “No volem ser còmplices –afegeix– de la devastació del primer nivell d'accés a l'assistència sanitària, ni tampoc de la defunció d’una manera de fer i oferir una atenció efectiva global”.  

Reivindicacions laborals:

 • Recuperar el personal facultatiu perdut –800 professionals de la medicina– durant la darrera dècada, com a conseqüència de les retallades sanitàries, i incrementar la plantilla per poder donar resposta a les necessitats generades per la pandèmia de la COVID-19. 
 • Elaborar i publicar els estudis de càrregues de treball de les unitats d’atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT) i de les especialitats d’odontologia,  ginecologia i radiologia (fa més de 13 anys que no es convoquen noves places per a radiòlegs), previstos en l’acord de sortida de vaga de 2018, que han de servir per adequar les plantilles respectives.
 • Refer els estudis de càrregues de treball de les especialitats de medicina familiar i comunitària i de pediatria elaborats per l’ICS, i redimensionar la dotació de professionals per, d’una banda, adequar la plantilla a la demanda sanitària real (tenint en compte les noves tasques assignades a l’atenció primària arran la pandèmia de la COVID-19 com ara el control epidemiològic, l'atenció transitòria de les residències geriàtriques i la supervisió dels possibles casos positius de coronavirus a les escoles), i de l’altra, garantir un 25% de la jornada de treball a l’atenció comunitària totalment abandonada.
 • Blindar la distribució de la jornada laboral del personal facultatiu d’atenció primària, de manera que es garanteixi 1/3 del temps de treball a activitats formatives, d’organització i coordinació assistencial. 
 • Reajustar i garantir els temps de visita de referencia segons el context sanitari, i consensuar aquests intervals amb els facultatius i les facultatives d’atenció primària.
 • Garantir els terminis màxims de referència per a l’accés a les proves diagnòstiques i consultes externes d’atenció especialitzada (30 dies per a proves i consultes de prioritat preferent i 90 dies per a prioritat ordinària).
 • Acordar, mitjançant una instrucció escrita i vinculant, que tot el personal facultatiu d’atenció primària pot sol·licitar les exploracions complementàries que consideri oportunes per al diagnòstic del pacient sense cap limitació, respectant el criteri clínic de derivació i priorització del pacient.


Reivindicacions retributives:

Com a única via per captar el nou talent mèdic i aturar la fuita de facultatius a altres comunitats autònomes o a l’estranger, reclamem:

 • Incrementar les retribucions fixes a fi de recuperar la pèrdua salarial mantinguda des de 2010 (incloent-hi les retallades de sou i l’actualització de l’IPC). 
 • Convertir la retribució variable per objectius (DPO) en salari fix, com ja passa en altres comunitats autònomes.
 • Augmentar l’import del complement d’exclusivitat de l’ICS per afavorir la retenció del talent mèdic a la sanitat pública.
 • Establir un complement de desplaçament per als professionals d’odontologia que fan atenció comunitària fora del centre.
 • Modificar els criteris per a l’assoliment dels nivells de carrera professional, adaptant-los a la realitat de l’activitat assistencial en l’atenció primària. 
 • Abonar el quilometratge que fa el personal facultatiu en l’àmbit rural o dotar aquestes àrees d’una flota de vehicles d’empresa suficient.
 • Retornar els tres dies d’assumptes propis al personal facultatiu retallats durant els darrers anys.
 • Garantir la lliurança efectiva postguàrdia (no recuperable) per a totes les especialitats d’atenció primària.
 • Assegurar l’exempció efectiva de l’atenció continuada (guàrdies) per al personal facultatiu major de 50 anys. Si per necessitats de servei el sistema requereix d’aquests professionals, es fixarà un complement retributiu d’expertesa que s’afegirà a les retribucions ja existents.
 • Augmentar el preu/hora de la jornada d’atenció continuada (guàrdies), tant de presència física com localitzada, afegint-hi els plusos de nocturnitat i festius.
 • Reconèixer l’atenció continuada (guàrdies) com a temps efectiu de treball a efectes dels dies de cotització per a la jubilació, la viduïtat i la incapacitat temporal o permanent.
 • Revisar la jornada nocturna i de festius del personal sanitari dels serveis penitenciaris, així com el seu sistema de guàrdies localitzades.