MC exigeix a l’ICS una distribució òptima de les càrregues de treball en el nou acord laboral per garantir la qualitat assistencial

Un metge de l'ICS

Aquest dimecres ha tingut lloc la tercera i última reunió expositiva pel III Acord sobre les condicions laborals del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS), on les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat han exposat les seves peticions per als facultatius d’atenció primària i hospitals. En aquesta línia, Metges de Catalunya (MC) ha exigit a l’ICS una distribució òptima de les càrregues de treball de tots els professionals –sense fer cap distinció–, la qual considera “necessària” per garantir una atenció sanitària de qualitat. 

Per a fer-ho, el sindicat veu “ineludible” estudiar les activitats que es duen a terme en cada especialitat –hores d’investigació, cartera de serveis assistencials, formació continuada i atenció comunitària, entre d’altres– perquè els professionals disposin del temps suficient per a desenvolupar-les durant la seva jornada laboral ordinària. Així mateix, MC ha reclamat que no es pugui “forçar cap acte assistencial mèdic en les agendes pactades”, de manera que aquests s’ajustin a la càrrega de treball òptima que els professionals poden realitzar sense caure en fatiga, la qual podria comportar cometre errors. 

En quant a la jornada laboral, l’organització ha demanat una distribució horària ordinària de 8h a 15h a tots els sectors, de manera que tota activitat realitzada després d’aquesta es consideri jornada complementària i es compensi en conseqüència. D’aquesta manera, la prestació de serveis d’atenció continuada s’hauria d’organitzar de dilluns a divendres no festius des de les 15h fins les 8h del dia següent, i els caps de setmana i festius des de les 8h fins la mateixa hora de l’endemà. En tots els casos, la distribució anual ha de consensuar-se amb el personal de cada centre i la jornada ordinària en cap cas hauria de superar les 1.533 hores en horari diürn.  

La recuperació de la jornada laboral de 35 hores setmanals en tots els sectors ha estat una altra de les principals peticions de MC a l’ICS en aquesta darrera reunió per tal de poder reduir la càrrega de treball del personal i acabar amb l’esgotament, tant físic com mental, que pateix la majoria. “Dos terços d’aquesta haurien de ser per a les tasques assistencials –accions, presencials o no, que impliquin prendre decisions sobre pacients– i el terç restant per a fer feina no assistencial, com formació, reunions, investigació o accions docents”, sosté l’organització.

D’altra banda, el sindicat ha proposat fer una reformulació dels dies de vacances, d’assumptes propis, permisos i descansos per tal de millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Així mateix, reclama que es facilitin les eines necessàries per poder fer teletreball en cas que sigui necessari i que aquest compti com a treball efectiu, a més de garantir el compliment de la jornada amb els descansos pertinents i el dret a la desconnexió digital. 

Les retribucions han sigut el tercer i últim gran punt tractat en aquesta trobada, on MC ha reclamat la pujada retributiva de tots els complements per equiparar-los a l’IPC acumulat. D’altra banda, l’organització també ha exigit que la remuneració per l’atenció continuada –és a dir, “tot allò que no formi part de la jornada ordinària”– estigui al menys un 50% per sobre de l’hora ordinària individualitzada. 

Tenint en compte que sobrepassar la quantitat màxima de procediments establerta com a òptima per a cada agenda de treball i especialitat suposa un sobreesforç per aquests professionals, el sindicat també ha exigit que en aquests casos es cobri un plus econòmic. A més, ha demanat crear complements per a activitats de risc i situacions especials –com epidèmies i/o pandèmies–, així com un d’urgències per fer més atractiu aquest servei i un altre de territorialitat per atraure a professionals a zones on no s’aconsegueixen els facultatius necessaris per tenir les plantilles dimensionades.

Després d’aquesta darrera reunió, l’ICS s’ha compromès a presentar un text escrit amb el seu plantejament del III Acord el proper mes d’octubre, quan està previst que se celebri la propera trobada entre l’entitat i les organitzacions sindicals. En aquest sentit, MC torna a instar a l’ICS a valorar les propostes plantejades durant les reunions fetes fins ara i deixar d’excloure el col·lectiu mèdic de les millores del nou pacte si vol comptar amb l’aval del sindicat majoritari entre els metges i metgesses a la sanitat catalana i, així, assolir un acord que realment millori les condicions de tot el personal.