MC i les entitats de la campanya 25% Atenció Primària presenten esmenes a la proposta del Parlament de creació d’una comissió d’estudi

Vaga AP 2020

Durant la negociació dels pressupostos de la Generalitat d’aquest 2023, es va aprovar la creació d’una comissió d’estudi sobre els criteris de finançament de l’atenció primària. Davant d’això, les entitats organitzadores de la campanya 25% Atenció Primària –Amnistia Internacional Catalunya (AIC), Metges de Catalunya (MC), Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP), Marea Blanca, Medicus Mundi Mediterrània i Rebel·lió Atenció Primària– van enviar-ne una proposta als grups parlamentaris. 

El passat 4 de setembre, es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament una proposta presentada pels grups parlamentaris dels Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) i En Comú Podem (ECP) per a crear una comissió d’estudi sobre els criteris que conformin el 25% del pes de l’atenció primària en el pressupost destinat a la provisió de serveis sanitaris. No obstant, MC i la resta d’organitzacions de la campanya han denunciat que aquesta “no recull les recomanacions plantejades”, ni respon a les necessitats i reptes de l’atenció primària.

Lamenten que, com a objecte, només s’hi indiqui “establir els criteris de finançament de l’atenció primària per determinar com assolir l’increment del seu pes pressupostari fins arribar al 25%”, la qual cosa seria una “oportunitat perduda”, atès que quedarien al marge molts altres aspectes que influeixen directament en el bon funcionament d’aquest nivell assistencial. Així mateix, consideren essencial incorporar-hi la figura d’una persona experta, tal com es va demanar en la proposta inicial, ja que els seus coneixements i expertesa enriquirien els debats de la comissió, permetent arribar a unes conclusions més precises. 

Així doncs, les entitats de la campanya han adreçat un escrit als grups parlamentaris per presentar tres esmenes que demanen incloure en la proposta per tal de garantir un millor funcionament i utilitat d’aquesta nova comissió: 

  1. Incloure la figura d’una persona experta en la composició de la Comissió.
  2. Ampliar l’objecte d’estudi de la Comissió, per tal d’abordar tots aquells aspectes que tenen una importància cabdal en els debats sobre l’Atenció Primària de Salut (APS).
  3. Esmenar la referència al 25% sobre «el pressupost destinat a la provisió de serveis sanitaris» i substituir-ho per «la despesa total sanitària».


L’atenció primària és un pilar fonamental del sistema de salut públic i la porta d’entrada al sistema assistencial, per la qual cosa MC fa més d’una dècada que reclama un augment del pressupost que s’hi destina cada any. Malgrat això, aquest continua situant-se molt per sota del 25% que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Així doncs, les entitats signants del manifest #25AtencióPrimàriaJa insten als diferents grups parlamentaris a reunir-se amb elles per exposar-los les necessitats d’aquest nivell assistencial i, així, poder consensuar la proposta de creació de la comissió d’estudi. De moment, només el grup parlamentari de la CUP ha registrat a la proposta les esmenes presentades.