MC referma la unitat interna del sindicat en la lluita per la millora de les condicions laborals i salarials del col·lectiu mèdic català

Assemblea de compromissaris de MC 2024

El passat dimarts, 5 de març, la direcció de Metges de Catalunya (MC) va lloar la unitat interna dels diferents sectors i assemblees territorials de l’organització, la qual referma la cohesió i el compromís comú en la lluita per la millora del sistema sanitari català, en general, i les condicions laborals i retributives del col·lectiu mèdic, en particular.

Així ho van expressar el president i el secretari general del sindicat, Jordi Cruz i Xavier Lleonart, respectivament, en la reunió ordinària de l’Assemblea general de compromissaris celebrada a la seu de MC, a Barcelona, en la qual van repassar la política sindical i els fets més rellevants del darrer any.

Entre aquests, van destacar la històrica vaga facultativa de gener de 2023 per denunciar la degradació del sistema sanitari i exigir millores, la creació de la taula de treball bilateral del sindicat amb l’Administració, la signatura del III Acord laboral pel personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS) –el primer que compta amb el suport de MC–, la celebració del centenari del sindicat al Palau de la Música Catalana, el llançament de la pàgina web feminista Metgesses de Catalunya, i el projecte de reforma dels Estatuts de l’organització –aprovats en la seva versió definitiva aquest mes de març–.

D’altra banda, els dirigents van detallar els reptes de futur de l’organització i l’estat d’aquests, remarcant la modernització de MC a través de la potenciació de recursos telemàtics, la lluita per assolir un conveni assistencial únic per a tota la sanitat catalana, l’equiparació de les condicions laborals i salarials de tot el personal facultatiu de la sanitat catalana –ICS i xarxa concertada– amb el de la resta d’Europa, i l’aplicació d’una jornada laboral que vetlli per la salut i el benestar dels professionals.

Pressupostos
L’assemblea va finalitzar amb la presentació dels comptes de l’exercici 2023-24 per part del secretari de Finances, Ramon Sarrias, i l’aprovació dels pressupostos d’enguany. Aquests presenten un augment important en inversió per l’adquisició del local on se situa la seu de MC, al carrer Consell de Cent, 471-475, i la reforma d’aquest que es farà pròximament.

A més, segons ha concretat Sarrias, hi ha hagut un increment important en la despesa pel manteniment multimèdia i el desenvolupament informàtic, així com per continuar impulsant la modernització tecnològica del sindicat, que aquest darrer any ha llançat la plataforma digital Portal de l’Afiliat, així com per continuar fomentant la formació a través del Campus Metges.