MC signa les millores retributives pactades al III Acord de l’ICS, que es cobraran a partir del febrer amb efecte retroactiu des del 23 de novembre

Signatura de MC de les noves taules retributives del III Acord de l'ICS

El conseller de Salut, Manel Balcells, i els sindicats signants del III Acord sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS) –Metges de Catalunya (MC), CCOO, UGT, i SATSE– han signat les noves taules retributives pactades. Aquests increments es començaran a veure reflectits en la nòmina del mes de febrer, amb l’obligació de ser compensada dita pujada amb efecte retroactiu des del 23 de novembre de 2023, és a dir, l’endemà de la signatura del preacord.

Ara, després de la firma d’aquestes millores salarials i professionals, l’organització sindical esperonarà l’ICS perquè es posi al dia el més aviat possible amb els endarreriments acumulats des de la signatura del pacte. Així doncs, els treballadors i treballadores dels 289 equips d’atenció primària i els vuit hospitals de l’empresa pública que hi ha al territori han de poder visualitzar les millores econòmiques en les seves nòmines el més aviat possible.

Així mateix, cal recordar que el reconeixement de tots els anys efectivament treballats al sistema públic de salut per sol·licitar els nivells de carrera professional –incloent-hi els anys de residència–, el reconeixement del nivell de carrera que acreditin els facultatius i facultatives provinents de la xarxa concertada, i els ajustaments i límits de la jornada anual de treball, entre d’altres mesures organitzatives, ja haurien d’estar vigents, atès que són exigibles des del 13 de desembre, el dia posterior a la ratificació del pacte per part del Consell Executiu del Govern.

Canvis retributius 
El sindicat mèdic comparteix els increments de les categories professionals més numèriques d’aquest nou pacte respecte els del II Acord –signat el 2006, però sense el suport de MC– i n’ha resumit els principals canvis per als diferents professionals sanitaris, sense tenir en compte la retribució variable per objectius (DPO) ni el complement de carrera professional, tret de l’increment vinculat a la millora relacionada amb els canvis en la mateixa per l’especialitat o especialització.

Comparativa taules retributives II i III Acord de l'ICS