Metges de Catalunya ho ha aconseguit: les guàrdies s’han d’incloure a les pagues extres dels MIR

Gran victòria judicial de Metges de Catalunya (MC) que millorarà notablement les retribucions dels facultatius en formació. Els serveis jurídics del sindicat mèdic han aconseguit que els tribunals reconeguin el dret dels metges interns residents (MIR) a incloure l’import corresponent a la mitjana de les guàrdies treballades a la retribució de les dues pagues extraordinàries anuals. El Jutjat Social número 1 de Mataró ha donat la raó a un resident del Consorci Sanitari del Maresme (CSDM), defensat per les advocades de MC, i ha condemnat l’entitat a abonar al demandant les quantitats degudes per les pagues dels anys 2020 i 2021, a les quals s’hi ha d’afegir un 10% més d’interessos per mora.

La sentència avala els arguments del sindicat i, en base a la jurisprudència existent sobre els conceptes salarials que formen part de la retribució habitual dels treballadors, conclou que els ingressos vinculats a les guàrdies mèdiques
—obligatòries per al col·lectiu de residents— formen part del sou fix i periòdic dels MIR.

Així, tal com va passar amb la resolució del Tribunal Suprem referida als complements que ha d’incloure la nòmina de vacances, la justícia reitera l’obligatorietat de les empreses de mantenir la retribució normal o habitual durant tot l'any. En aquest sentit, les guàrdies s’han de considerar una activitat laboral ordinària i periòdica per als MIR. Una activitat que es programa amb antelació i que és d’obligat compliment, llevat de circumstàncies excepcionals. Per aquest motiu són conceptes retributius que s’han d’incloure a les pagues extraordinàries.

Campanya oberta fins al 30 de abril
MC manté oberta la campanya jurídica perquè els residents de la xarxa sanitària concertada reclamin el pagament de la mitjana de les guàrdies treballades a les pagues extres. Fins al proper 30 d’abril, el sindicat recollirà la documentació de les persones interessades a reclamar els imports corresponents a les guàrdies de l’any 2021. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic a mir@metgesdecatalunya.cat.

Amb una sentència judicial guanyada i tres judicis més a l’espera de resolució, MC es mostra optimista sobre la consecució definitiva d’aquest dret retributiu.