Nova imatge

Han passat més de sis anys des del Congrés constitucional de Metges de Catalunya (MC). Era un 1 de desembre de 2002, quan el Sindicat de Metges de Catalunya (SMC) i la Federació d'Associacions de Metges d'Hospitals de Catalunya (FAMHOC) segellaven la unificació en l'actual MC.

Ara, consolidats com el referent de la professió mèdica catalana, veu la llum el que ha de ser l'eina fonamental de comunicació de la nostra organització: el nou lloc web.

Aquest espai d'informació àgil i eficaç s'ha de convertir en l'àmbit de referència de la comunicació entre els afiliats i el sindicat. MC aposta per aquesta via com el punt de trobada de tota la professió mèdica, tant dels que ja exerceixen la medicina com dels futurs metges.

En un sector professional com el de la medicina, susceptible de canvis, modificacions i amb constants alts i baixos, és imprescindible el poder gaudir d'un marc informatiu ràpid, veraç i eficient. Aquest és el nostre repte i aquesta és la nostra nova imatge al món.