Tercera sentència del TSJC que dona la raó a Metges de Catalunya i reconeix el dret dels MIR a cobrar les guàrdies a la nòmina de vacances

Protesta de Metges de Catalunya davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat per tercera vegada el dret dels residents de l’Institut Català de la Salut (ICS) a percebre a la seva nòmina de vacances un complement retributiu corresponent a la mitjana de les guàrdies realitzades durant els onze mesos anteriors. Tal com han defensat les advocades de Metges de Catalunya (MC) que representaven els interessos de dues MIR de Tarragona, la retribució durant les vacances ha de ser la mateixa que perceben de manera ordinària i habitual la resta de l’any. Així ho ha validat també el TSJC, deixant clar que és una qüestió que ja ha estat resolta anteriorment per la justícia d’acord amb la legislació internacional i comunitària al voltant de la remuneració de les persones treballadores.

En aquest sentit, la sentència ha analitzat la jurisprudència del Tribunal Suprem, que l’any 2019 va confirmar que la nòmina de vacances dels treballadors de les empreses sanitàries ha d’incloure els conceptes salarials que es cobren habitualment, aquests són: el complement d’atenció continuada, la mitjana de les guàrdies treballades, tant de presència física com de localització, i el complement de dissabte, diumenges i festius. A més, en el cas de les dues MIR demandants, també s’hi ha d’afegir el complement de cap de guàrdia.

D’aquesta manera, el TSJC ha condemnat l’ICS a abonar a les demandants els imports no satisfets a la retribució de les vacances dels anys 2020, 2021 i 2022, més el 10% d’interessos per mora. 

Campanya de reclamació
Fins al proper 30 d’abril, MC mantindrà oberta una campanya jurídica perquè els residents de l’ICS reclamin el pagament de les guàrdies a la nòmina de vacances de 2023. Tot i que el Govern de la Generalitat va aprovar un acord que estableix que, per defecte, s’ha d’abonar aquest concepte salarial als MIR, la realitat és que l’any passat no es va fer efectiu.

Per aquest motiu, el sindicat ofereix la possibilitat de reclamar-ho jurídicament. Les persones interessades només han d’enviar un correu a mir@metgesdecatalunya.cat i rebran tota la informació al respecte.