Una nova sentència del TSJC torna a donar la raó a MC: els MIR tenen dret a cobrar les guàrdies a la nòmina de vacances

Metges i metgesses MIR a la vaga de 2020

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als 52 metges interns residents (MIR) de diferents centres de treball de l’Institut Català de la Salut (ICS) de la província de Barcelona que, a través de l’assessoria jurídica de Metges de Catalunya (MC), han reclamat a l’empresa pública la inclusió del complement d’atenció continuada per les guàrdies mèdiques en la nòmina de vacances.

Amb aquesta, ja són quatre les sentències del TSJC que avalen el dret dels residents a percebre un complement retributiu corresponent a la mitjana de les guàrdies anuals realitzades a la nòmina de vacances. El tribunal al·lega que la realització de guàrdies presencials i de localització és “una obligació” per a tots els residents i, per tant, forma part de la jornada “normal, ordinària i estable” d’aquest personal. D’aquesta manera, sosté que el seu complement també s’ha d’incloure en la retribució habitual dels MIR, tal com ja va confirmar el Tribunal Suprem l’any 2019.

Així doncs, malgrat que la resolució encara no és ferma i queda en mans del Suprem –si es presenta recurs de cassació–, el TSJC ha condemnat l’ICS a abonar als treballadors demandants els imports no satisfets al salari del mes de vacances.

Reclamació imports 2023
MC manté oberta una campanya jurídica perquè els residents de l’ICS que el 2023 no van percebre la mitjana de les guàrdies treballades puguin reclamar jurídicament l’abonament d’aquesta quantitat. I és que, malgrat que el Govern va aprovar un acord que estableix que aquest concepte salarial s’ha d’abonar per defecte als MIR, l’any passat no es va fer efectiu.

Així doncs, les persones interessades en interposar una reclamació han de contactar amb el sindicat, enviant un correu electrònic a mir@metgesdecatalunya.cat abans del dimarts 30 d’abril per rebre tota la informació sobre el procediment a seguir.