Engripats

Encara no ha arribat el fred d’hivern i mig planeta corre el risc d’engripar-se del virus de l’alarmisme. La irrupció de la grip A ha generat una onada informativa global que ha actuat de caixa de ressonància i ha amplificat el temor col·lectiu, davant d’un nou agent infecciós.

L’expansió del virus H1N1 (més benigne que el de la grip comuna, segons els experts) ha posat en estat d’alerta les administracions sanitàries i els organismes internacionals de salut, enmig d’una preocupació social creixent.

La millor vacuna contra aquesta inquietud és, sens dubte, la transparència informativa, la planificació sanitària, la pedagogia preventiva i la responsabilitat ciutadana a l’hora de limitar la propagació del virus i de fer un bon ús dels serveis sanitaris per evitar el col·lapse del sistema.

En definitiva, cal gestionar la malaltia des de la normalitat i amb la seguretat que la plantilla mèdica demostrarà, una vegada més, la seva professionalitat i el seu compromís amb la salut dels pacients.