MC analitza l’estat de l’atenció primària i les seves perspectives de futur, tres mesos després de la vaga

Metges de Catalunya (MC) celebrarà el proper 7 de març la segona edició del Simpòsium de Facultatius d’Atenció Primària que acollirà metges de família, pediatres, odontòlegs, ginecòlegs i, per primera vegada, facultatius d’institucions penitenciàries per debatre sobre el present i futur del primer nivell assistencial. La trobada es farà tres mesos després de la vaga que va paralitzar els centres d’atenció primària (CAP) públics i concertats.

Sota el títol genèric de “Debat multidisciplinari del futur de l’atenció primària”, un total de 14 ponències disseccionaran la incidència de les retallades pressupostàries i dels canvis socials, clínics i demogràfics de la població assistida en l’actual model d’atenció primària. També analitzaran la idoneïtat de les eines assistencials disponibles com el programa eCAP d'història clínica informatitzada, les agendes, la telemedicina o els  estàndards de qualitat.

Amb tot plegat, el simpòsium pretén dimensionar les repercussions d’aquests factors sobre la qualitat de l’atenció i la satisfacció laboral dels facultatius, i examinar la seva influencia en el futur, en un moment en què s’ha començat a evidenciar un desajust entre el nombre de professionals i la demanda previsible, així com un flux migratori negatiu de metges a Catalunya i una indefinició progressiva del rols professionals.

A banda d’això, la convenció posarà en valor l’acord de sortida de vaga de MC de novembre de 2018 que va fixar els fonaments per a la transformació d’un model d’atenció primària basat en la qualitat de l’assistència, la seguretat dels pacients i la dignificació de les condicions de treball dels professionals. Una proposta que, si bé en un principi només es circumscrivia a l’àmbit de l’Institut Català de la Salut (ICS), ara s’ha estès també a la sanitat concertada, arran del pacte signat el passat 15 de febrer entre el sindicat i les patronals Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) que ha permès desconvocar una nova onada de mobilitzacions en aquest sector.

El segon simpòsium, que tindrà lloc al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), a Barcelona, és obert a tots els facultatius del primer nivell assistencial. Les inscripcions són gratuïtes i s’han de formalitzar telemàticament des d’aquesta pàgina web.

En la primera edició de 2015, es va concloure, entre altres aspectes, que l’atenció primària necessitava un increment de la dotació pressupostària, una participació directa dels professionals en la seva gestió i una major capacitat resolutiva, alhora que es va palesar el rebuig total a l’entrada de l’ànim de lucre.